1

Наименование

Паметник на загиналите в Отечествената война 1944-1945 година

2

Местоположение

с. Голямо Соколово     община Търговище        Област Търговище

3 Точно място на което се намира

 

4

Какъв е паметника
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметник- триъгълна пирамида и плоча от мрамор

5 Размери, описание

6 От какъв материал е направен

Цимент и мозайка

Плоча от мрамор
7 Проектант и изпълнител

8

Дата на откриване
/от кого/

1982 година, кметството

9 Каква сума е изразходвана за построяването  
10

Чия собственост е паметника и земята на която е построен
/държавна, общинска,
частна/

Общинска собственост

11

Какво събитие увековечава /война, битка, виден пълководец, герои от войните /

Отечествената война 1945-1946 година

12 Кога се чества паметника и с какво мероприятие

 

13 Надписи на паметника

 

14

Списък на убитите
Приложение № 1

Да      Не                    Забележка: ако има
списък на убитите да бъде приложен отделно

15

Снимка
Приложение № 2

Да    Не     Забележка:  Снимките да бъдат направена от четирите страни, ъглово и общ план
16

Състояние
/ описание / Приложение 3

Отлично  Добро      Лошо        Разрушен

Приложение 1

Загинали в Отечествената война
Деню Алексиев Григоров, загинал в с. Чаковец, Югославия
Величко Стоянов Костадинов, загинал при кота 1100, Югославия
Драган Иванов Рашков, загинал при с. Чифлика, Югославия

Приложение 2