1

Наименование

Паметна плоча на загиналите във войните 1912, 1918, 1945
2

Местоположение

Село Кошничари, община Търговище,област Търговище

3 Точно място на което се намира

В двора на църквата

4

Какъв е паметника
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметник

5 Размери, описание 0,40 м
1.00 м.
6 От какъв материал е направен камък
7 Проектант и изпълнител

Няма информация

8

Дата на откриване
/от кого/

30-те години на 20 век

9 Каква сума е изразходвана за построяването  
10

Чия собственост е паметника и земята на която е построен
/държавна, общинска,
частна/

общинска

11

Какво събитие увековечава /война, битка, виден пълководец, герои от войните /

Балканската война
12 Кога се чества паметника и с какво мероприятие  
13 Надписи на паметника  
14

Списък на убитите
Приложение № 1

Да            Не                    Забележка: ако има
списък на убитите да бъде приложен отделно

15

Снимка
Приложение № 2

Да    Не     Забележка:  Снимките да бъдат направена от четирите страни, ъглово и общ план
16

Състояние
/описание/

Отлично  Добро      Лошо        Разрушен

Приложение 1
Село Кошничари, община Търговище

Загинали за Отечеството ни -1912
Иван Христов , 20 г.
Петьо Димитров, 28 г.
Цане Димов
Деньо Колев, 23 г.
Колю / не се чете/

Приложение 2

Кошничари