1

Наименование

 
2

Местоположение

Село Кралево, община Търговище,област Търговище

3 Точно място на което се намира

 

4

Какъв е паметника
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметна плоча

5 Размери, описание  
6 От какъв материал е направен мрамор
7 Проектант и изпълнител

Няма информация

8

Дата на откриване
/от кого/

 

9 Каква сума е изразходвана за построяването  
10

Чия собственост е паметника и земята на която е построен
/държавна, общинска,
частна/

 

11

Какво събитие увековечава /война, битка, виден пълководец, герои от войните /

 
12 Кога се чества паметника и с какво мероприятие  
13 Надписи на паметника  
14

Списък на убитите
Приложение № 1

Да            Не                    Забележка: ако има
списък на убитите да бъде приложен отделно

15

Снимка
Приложение № 2

Да    Не     Забележка:  Снимките да бъдат направена от четирите страни, ъглово и общ план
16

Състояние
/описание/

Отлично  Добро      Лошо        Разрушен

Приложение 1

Приложение 2

Кралево