1

Наименование

Паметник за загиналите във войните
2

Местоположение

Село Лиляк, община Търговище,област Търговище

3 Точно място на което се намира

Център на селото

4

Какъв е паметника
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметник с надписи на 4-те страни
І- Тутракан, Караагачъ, Хисар, Петра, Чаталджа гръб
ІІ- Добрич, Балабанча, Кубадън, Дайдър, Ерменкьой ляво
ІІІ- Султан тепе, Димир Хисар, Криволак, Бунар Хисар, Кабакча дясно
ІV- имена на загиналите в приложение 1

5 Размери, описание

Височина 3,5 м
Ширина 1,30 м
Дължина 5.0 м

6 От какъв материал е направен

мозайка

7 Проектант и изпълнител

 

8

Дата на откриване
/от кого/

 

9 Каква сума е изразходвана за построяването  
10

Чия собственост е паметника и земята на която е построен
/държавна, общинска,
частна/

общинска

11

Какво събитие увековечава /война, битка, виден пълководец, герои от войните /

Руско-турска освободителна война, Балканска война , Първа световна война, Втора световна война
12 Кога се чества паметника и с какво мероприятие  
13 Надписи на паметника  
14

Списък на убитите
Приложение № 1

Да            Не                    Забележка: ако има
списък на убитите да бъде приложен отделно

15

Снимка
Приложение № 2

Да    Не     Забележка:  Снимките да бъдат направена от четирите страни, ъглово и общ план
16

Състояние
/описание/

Отлично  Добро      Лошо        Разрушен

Приложение 1

Село Лиляк, община Търговище
 Надпис чело:
Село Лиляк
            подофицери

 1. Тодор ст. Тодоров
 2. Петър Х. Колев
 3. Братой Иванов

ефрейтори

 1. Колю Донев
 2. Велчо Велчев

Редници

 1. Тодор Стойков
 2. Кирил Стоянов
 3. Ради Трухчев
 4. Стою Петков
 5. Панайот Рахнев
 6. Васил Коев
 7. Марин Дянков
 8. Труфи Караиванов
 9. Колю Стоянов
 10. Илия Стоянов
 11. Йордан Кънчев
 12. Димитър Димитров
 13. Ради Тилкев
 14. Генчо Аврамов
 15. Димитър Митев
 16. Трухчо Трухчев
 17. Иван Ангелов
 18. Илия Аврамов
 19. Йордан Николов
 20. Марин
 21. Панайот Тозлуков
 22. Енчо Тилкев
 23. Бахни Иванов
 24. Мустафа Коджаосманов
 25. Халил Карамехмедов
 26. Джелил Ф. Фелеков
 27. Ахмед Уста Исуфов
 28. Мустафа Осман Сальовлу

Село Александрово
Подофицери

 1. Петър Гунев
 2. Радуш Коджаманов

Ефрейтори

 1. Иван тодоров

Редници

 1. Георги Ангелов
 2. Кирчо киров
 3. Христо Енчев
 4. Боню Пейков
 5. Влади дончев
 6. Кънчо Петков
 7. Димитър Дамянов
 8. Димитър Бижев
 9. Георги Атанасов
 10. Димитър димитров
 11. Милко Аврамов
 12. Неделчо Иванов

Село пайдушко

 1. Алиосман Салиев
 2. Юсеин Мус. Османов
 3. Ахмед Алиосманов
 4. Салим Хал. Кадиров

Село Пресиян
подофицер

 1. Кръстю Димитров

Ефрейтори

 1. Желю Димов

Редник

 1. Милко Стойчев
 2. Жеко Бакърджиев
 3. Петър Милушев
 4. Лечо бакърджиев
 5. Петър Милушев
 6. Лечо Динев
 7. Иван Димов
 8. Траян Милушев
 9. Кольо Атанасов
 10. Георги Христов
 11. Сава Димов
 12. Ангел Димов
 13. Генчо Димов

Село Божурка
Редник

 1. Хасан Сюлейман
 2. Осман Ердж. Кондиев
 3. Ахмед Исм. Кулов
 4. Хасан Рашидов

Село Цветница
Редник

 1. Атанас Шолев
 2. Христо Бучков
 3. Христо Коевски
 4. Григор Анатолиев

 

Надпис гръб
Тутракан
Караагач
Топри Хисар
Петра
Чаталджа

Надпис дясно
 Султан тепе
Демир хисар
Криволак
Бунар Хисар
Кабакча

Надпис ляво

Добрич
Балабанча
Кубадън
Дайдър
Ерменикьой


Приложение 2

ЛилякЛиляк

ЛилякЛиляк