1

Наименование

Паметна плоча на загиналите във войните 1912, 1918, 1945
2

Местоположение

Село Маково, община Търговище,област Търговище

3 Точно място на което се намира

Сградата на читалището

4

Какъв е паметника
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметна плоча с изписани имена на загиналите

5 Размери, описание

6 От какъв материал е направен

мрамор

7 Проектант и изпълнител Д. Димов
В. Стефанов
8

Дата на откриване
/от кого/

70-те години на 20 век

9 Каква сума е изразходвана за построяването  
10

Чия собственост е паметника и земята на която е построен
/държавна, общинска,
частна/

общинска

11

Какво събитие увековечава /война, битка, виден пълководец, герои от войните /

Войните 1912, 1918, 1945
12 Кога се чества паметника и с какво мероприятие  
13 Надписи на паметника  
14

Списък на убитите
Приложение № 1

Да            Не                    Забележка: ако има
списък на убитите да бъде приложен отделно

15

Снимка
Приложение № 2

Да    Не     Забележка:  Снимките да бъдат направена от четирите страни, ъглово и общ план
16

Състояние
/описание/

Отлично  Добро      Лошо        Разрушен

Приложение 1

Село Маково, община Търговище

Текст, изписан върху мраморна плоча

            1912-1918

 1. Георги Петков Христов- старши подофицер, убит в Румъния
 2. Петър Недев- подофицер, убит в Тутракан
 3. Христо Стоянов Владков- убит в Русия 1917
 4. Марко Костадинов- убит 1916
 5. Илия Тодоров Кънчев- убит в Румъния
 6. Марко Иванов Марков- убит в Тутракан
 7. Тодор Василев Тодоров- убит в Румъния
 8. Андрей Димитров Недялков- убит в Румъния
 9. Симеон Недев Станчев- неизвестно
 10. Петко Цанев Петков- убит в Румъния
 11. Иван Великов Колев- убит в Румъния
 12. Къньо Стефанов Тодоров- убит в Тутракан
 13. Христо Станчев Недев- убит във Владая
 14. Христо Георгиев Минев- убит в Тутракан
 15. Слави Ганев Петков- убит в Румъния
 16. Коста Цанев Петков- починал в болница в София
 17. Станю Иванов- убит в Ергенкой
 18. Богдан Белчев Иванов- тежко ранен умира в село Маково
 19. Стоян Минчев Костадинов- умира в Одрин
 20. Косат Ангелов Белчев—убит в Акалак, Турция 

1945 година
1. Иван Цанев Иванов- убит при Драва, Югославия

СЛАВА НА ГЕРОИТЕ

 В долния десен ъгъл са изписани имената на хората, които са инициирали и реализирали паметната плоча- Д. Димитров и В. Стефанов

Приложение 2

МаковоМаково

Маково