1

Наименование

Паметна плоча на загиналите във войните 1912, 1918
2

Местоположение

Село Мировец, община Търговище,област Търговище

3 Точно място на което се намира

Градинка в центъра на селото до читалището

4

Какъв е паметника
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметна плоча с изписани имена на загиналите

5 Размери, описание

Фундамент от мозайка- 0,15 м Плоча от камък с височина 0,70 м и ширина 0, 60 м

6 От какъв материал е направен

камък

7 Проектант и изпълнител Няма информация
8

Дата на откриване
/от кого/

Няма информация

9 Каква сума е изразходвана за построяването Доброволен труд на жители на селото и близки на убитите
10

Чия собственост е паметника и земята на която е построен
/държавна, общинска,
частна/

общинска

11

Какво събитие увековечава /война, битка, виден пълководец, герои от войните /

Войните 1912, 1918
12 Кога се чества паметника и с какво мероприятие  
13 Надписи на паметника  
14

Списък на убитите
Приложение № 1

Да            Не                    Забележка: ако има
списък на убитите да бъде приложен отделно

15

Снимка
Приложение № 2

Да    Не     Забележка:  Снимките да бъдат направена от четирите страни, ъглово и общ план
16

Състояние
/описание/

Отлично  Добро      Лошо        Разрушен

Приложение 1

Село Мировец, община Търговище

Текст, изписан върху плочата
1912-1918
Хубан Христов
Иван Колев
Христо Тодоров
Иван Тодоров
Иван Нанев
Цоньо Петров
Пенко Иванов
Станчо Новаков

Приложение 2

МировецМировец

Мировец