1

Наименование

Паднали за Родината през войните от селата Надарено, Острец, Осен, Дългач
2

Местоположение

Село Надарево, община Търговище

3 Точно място на което се намира

В центъра на селото южно от сградата на читалището

4

Какъв е паметника
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметник  -постамент четиристенна пирамида и фигура на войник

5 Размери, описание
Постамент
Височина- 4,00 м Ширина- 2,00 м
6 От какъв материал е направен

Бял варовик, фигура на войник от бетон

7 Проектант и изпълнител

Стоян Ангелов

8

Дата на откриване
/от кого/

1933 година

9 Каква сума е изразходвана за построяването  
10

Чия собственост е паметника и земята на която е построен
/държавна, общинска,
частна/

общинска

11

Какво събитие увековечава /война, битка, виден пълководец, герои от войните /

Балканската и Първа световни войни
12 Кога се чества паметника и с какво мероприятие  
13 Надписи на паметника  
14

Списък на убитите
Приложение № 1

Да            Не                    Забележка: ако има
списък на убитите да бъде приложен отделно

15

Снимка
Приложение № 2

Да    Не     Забележка:  Снимките да бъдат направена от четирите страни, ъглово и общ план
16

Състояние
/описание/

Отлично  Добро      Лошо        Разрушен

Приложение 1

Село Надарево, община Търогвище

Военен паметник
Текст страна запад
Падналите за Родината през войните от село Осен
С.под. Добри Д. Иванов, убит 1915, Мак
М. под. Цвятко Х. Христов, убит 1916, Тут
М. под. Стойно Н. Чевдаров, 1916,
Симион П. Игнатов, 1916
Ефр. Кръстю Р. Тасев, 1918, Мак
Ред. Илия Л. Волчин, 19161, Тутр
Иван ст. Димитров, 1916,Тутр
Митю ст. Димитров, 1916, Тутр
Андон Ст. Игнатов, 1916, Тутр
Георги Хр. Иванов, 1916, Тутр
Иван Ст. Игнатов, 1913, Сърбия
Бошко Хр. Иванов, 1916, Завой на Черна
Колю Ст. Игнатов, 1912, Мак
Стоядин Ст. Тричков, 1913, Чет
Кръстю И. Христов, 1913, Мак
Колю Т. Цветков, 1915, Завой на Черна
Стойно Хр. Георгиев, 1916, Ром
Владимир Ве. Стойков, 1916, Ром
Юрдан Т. Цвятков ,1916, Ром
Станко Ст. Лазаров, 1916,
Лазо Ге.  Георгиев, 1916
Стойко Ан. Димитров, 1912, Тут

Текст страна изток
Падналите за Родина през войните от Надарево
 Ефр. Неранзи Ян. Апостолов, Зав на Чер, 1916
Ефр. Ангел В. Добрев, Чат, 1913
Ред. Йордан П. Беляков, Чат, 1913
Ред. Апостол Н. Михйлов, Чат., 1913
Ред. Васил Т. Петков, Тут, 1913
Георги Д. Петков, Тутр, 1916
Ангел Д. Венков, Тут, 1916
Бързю Г. Тодоров, Тут, 1916
Грозю Я. Стоев, Тут., 1916
Йордан Г. Киров, зав. на Чер, 1918
Иван П. Иванов, Теп, 1913
Трифон С. Тричков, Зав на чер, 1913

Текст страна север
Падналите за Родината през войните от с. Острец
Ст. подоф. Станко Г. Спасов, уб. 23.VІ.1913 на Рав.нива
Мл. Подоф. Димо Ян. Петров, уб. Люл. Бур., 1912
Мл. Подоф. Христо Ил. Мидов, уб. Тут, 1917
Ред. Георги Ив. Янчев, уб. Люл. Бур, 1912
Ред. Димитър С. Спасов, уб. Бъл. Дер., 1916
Ред. Стоян Атанасов, уб. Тут., 1916
Ред. Т.Н. Стоянов, уб. Тут, 1916
Руд. Радул Николов, уб. Тут, 1916

Текст страна юг
Паднали за родината през войните от Дългач
Подоф. Петко Н. Овчаров, уб. Кар. Ага, 1912
Ред. Иван Т. Чянков, уб. Синек, 1912
Ред. Йордан Н. Овчаров, уб. Ерме, 1912
Ред. Тенчо М. Чепкънски, уб. Чен, 1912
Стефан Т. Кючуков, уб. Кар Ага, 1912
Ред. Кръстю Г. Николов, уб. Ерме, 1912
Станчю Д. Станев, уб. Чан, 1912
Стоян Мирчев, Пет, 1912
Петър М. Кулов, сул. Дере, 1913
Стою П. Кр. Петров,, уб. Тут, 1915
Митю П. Стоянов, уб. Ско, 1917,
Севчо А. Къров, уб. Ско, 1917
Тодор Събев, уб. Тут, 1915
Стефан С. Стоянов, уб. Пет, 1912
Никола Христов, уб. Кок, 1916
Жеко Стоянов, уб. Бал, 1916
Лазар Андонов, уб.Бал., 1916
Гено С.Де.Стоянов, уб. Бит.,1917
Тодор Д. Станчев, уб. Мач, 1917


Приложение 2

НадаревоНадарево

НадаревоНадарево