1

Наименование

Паметна плоча на загиналите 1913- 1915 ОТ СЕЛО ПРЕСИЯН
2

Местоположение

Село Пресиян, община Търговище,област Търговище

3 Точно място на което се намира

Сградата на читалището

4

Какъв е паметника
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметна плоча с изписани имена на загиналите

5 Размери, описание  
6 От какъв материал е направен

мрамор

7 Проектант и изпълнител

 

8

Дата на откриване
/от кого/

1946 година

9 Каква сума е изразходвана за построяването  
10

Чия собственост е паметника и земята на която е построен
/държавна, общинска,
частна/

общинска

11

Какво събитие увековечава /война, битка, виден пълководец, герои от войните /

Войните 1913-1915
12 Кога се чества паметника и с какво мероприятие  
13 Надписи на паметника  
14

Списък на убитите
Приложение № 1

Да            Не                    Забележка: ако има
списък на убитите да бъде приложен отделно

15

Снимка
Приложение № 2

Да    Не     Забележка:  Снимките да бъдат направена от четирите страни, ъглово и общ план
16

Състояние
/описание/

Отлично  Добро      Лошо        Разрушен

Приложение 1

Село Пресиян, община Търговище

  1. Ангел Славов Димитров
  2. Милко Николов Стойчев
  3. Кольо Петров Атанасов
  4. Теню Славов Димов
  5. Троян Георгиев Милушев
  6. Слави Георгиев Димов
  7. Жельо Стойков Димитров
  8. Лечо Жеков Бакърджиев
  9. Петко Георгиев Милушев


Приложение 2

ПресиянПресиян