1

Наименование

Паметник на загиналите във войните 1916, 1944-45
2

Местоположение

Село Росина, община Търговище,област Търговище

3 Точно място на което се намира

Центъра на селото

4

Какъв е паметника
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметник
5 Размери, описание

Височина 3,50
Ширина 1
Плоча 0.70 на 0.50

6 От какъв материал е направен

Камък- варовик  с паметна плоча от мрамор

7 Проектант и изпълнител

 

8

Дата на откриване
/от кого/

 

9 Каква сума е изразходвана за построяването  
10

Чия собственост е паметника и земята на която е построен
/държавна, общинска,
частна/

общинска

11

Какво събитие увековечава /война, битка, виден пълководец, герои от войните /

Първа и Втора световни войни
12 Кога се чества паметника и с какво мероприятие  
13 Надписи на паметника  
14

Списък на убитите
Приложение № 1

Да            Не                    Забележка: ако има
списък на убитите да бъде приложен отделно

15

Снимка
Приложение № 2

Да    Не     Забележка:  Снимките да бъдат направена от четирите страни, ъглово и общ план
16

Състояние
/описание/

Отлично  Добро      Лошо        Разрушен

Приложение 1

Село Росина, община Търговище

Вечна слава на загиналите за Родината герои от Търговище

1916

  1. Стоян П. Проданов
  2. Стефан Проданов

1944- 1945

  1. Иван М. Иванов
  2. Иван М. Мирчев

Приложение 2

РосинаРосина

РосинаРосина