1

Наименование

Паднали за Родината
2

Местоположение

Село Стража, община Търговище,област Търговище

3 Точно място на което се намира

 

4

Какъв е паметника
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметник
5 Размери, описание

Дължина- 2, 90 м
Ширина- 2.00 м
Височина- 2, 80 м

6 От какъв материал е направен

 

7 Проектант и изпълнител

Майстор Господин от Преслав и Цоньо Димитров от с. Стража, чийто баща е убит в Балканската война

8

Дата на откриване
/от кого/

1947 година

9 Каква сума е изразходвана за построяването 1500 стари  лв. от близки на загиналите
10

Чия собственост е паметника и земята на която е построен
/държавна, общинска,
частна/

общинска

11

Какво събитие увековечава /война, битка, виден пълководец, герои от войните /

Загинали във войните 1912-13, 1915-18, 1944-45
12 Кога се чества паметника и с какво мероприятие  
13 Надписи на паметника  
14

Списък на убитите
Приложение № 1

Да            Не                    Забележка: ако има
списък на убитите да бъде приложен отделно

15

Снимка
Приложение № 2

Да    Не     Забележка:  Снимките да бъдат направена от четирите страни, ъглово и общ план
16

Състояние
/описание/

Отлично  Добро      Лошо        Разрушен

Приложение 1

Село Стража

Паднали за Родината
1944-45
Подофицер Първан Николов
Подофицер Тотьо Иванов
К. подофицер Георги Марков
К. подофицер Стоимен Георгиев

1915-18
К.подофицер Милан Андонов
Редник Александър Павлов
Редник Георги Антонов
Редник Иван Лазаров
Редник Серги Савов

1912-13
Редник Димитър Пеев
Редник Йордан Андонов
Редник Марко Николов
Редник Стойне Стоянов
Редник Стоян Неделчев

Илия Иванов
Словчо Маринов


Приложение 2

СтражаСтража

СтражаСтража