1

Наименование

Надгробна  плоча 1
Надгробна плоча 2

2

Местоположение

с. Васил Левски     община Търговище        Област Търговище

3 Точно място на което се намира

Центъра на селото

4

Какъв е паметника
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Надгробна  плоча –мрамор

Надргобна плоча- камък
5 Размери, описание

Височина 1.50 м Ширина 1.00 м

6 От какъв материал е направен

мрамор 1

камък 2
7 Проектант и изпълнител

8

Дата на откриване
/от кого/

 

9 Каква сума е изразходвана за построяването  
10

Чия собственост е паметника и земята на която е построен
/държавна, общинска,
частна/

Общинска собственост

11

Какво събитие увековечава /война, битка, виден пълководец, герои от войните /

І- Войните 1912-18, 1944-45
ІІ- Втора световна война-

12 Кога се чества паметника и с какво мероприятие

 

13 Надписи на паметника

 

14

Списък на убитите
Приложение № 1

Да      Не                    Забележка: ако има
списък на убитите да бъде приложен отделно

15

Снимка
Приложение № 2

Да    Не     Забележка:  Снимките да бъдат направена от четирите страни, ъглово и общ план
16

Състояние
/ описание / Приложение 3

Отлично  Добро      Лошо        Разрушен

Приложение 1

Паметна надгробна плоча 1
На загиналите във войните
1912-1918
Драган василев Вълчев
Кольо Стефанов Андреев
Петър Добрев Петров
Стоян Василев Пашев
Христо Тончев Стоянов
1944-1945
Петър Димитров Дончев

ВЕЧНА СЛАВА

Паметна надгробна плоча 2

В памет на Петър Дончев, убит на фронта при Равна Дъбрава Югославия, 1944

Приложение 2