1

Наименование

Паметник на загиналите 35 войници от село Буховци през Балканската, Междусъюзническата, Първата и Втората световна войни
2

Местоположение

Село Буховци, община Търговище,област Търговище

3 Точно място на което се намира

Центъра на селото

4

Какъв е паметника
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметник

5 Размери, описание  
6 От какъв материал е направен

Черен мрамор

7 Проектант и изпълнител

Проектант- арх. Таня Влаева

Изпълнител- Kалоян Антонов
8

Дата на откриване
/от кого/

Паметникът е открит на 10.10.2009 г.
9 Каква сума е изразходвана за построяването Дарение
10

Чия собственост е паметника и земята на която е построен
/държавна, общинска,
частна/

общинска

11

Какво събитие увековечава /война, битка, виден пълководец, герои от войните /

Паметник на загиналите 35 войници от село Буховци през Балканската, Междусъюзническата, Първата и Втората световна войни

12 Кога се чества паметника и с какво мероприятие  
13 Надписи на паметника  
14

Списък на убитите
Приложение № 1

Да            Не                    Забележка: ако има
списък на убитите да бъде приложен отделно

15

Снимка
Приложение № 2

Да    Не     Забележка:  Снимките да бъдат направена от четирите страни, ъглово и общ план
16

Състояние
/описание/

Отлично  Добро      Лошо        Разрушен

Приложение 1


Село Буховци , община Търговище

1912-1913

 1. Стоян П. Тотев
 2. Коста Г. Бончев
 3. Никола Д. Петков
 4. Петър П. Пенев
 5. Георги Генчев
 6. Иван Янакиев

1916-1917

 1. Банко И. Дойчинов
 2. Боню И. Бойчев
 3. Ботю Иванов
 4. Генчо Г. Кузманов
 5. Димитър А. Андреев
 6. Яко С. Радев
 7. Стоян А. Николов
 8. Димитър С. Кочев
 9. Йордан М. Йорданов
 10. Петко И. Колев
 11. Димитър С. Радев
 12. Ахмед Х. Чаушев
 13. Сали А. Джавизов
 14. Рачо Г. Куманов
 15. Георги Вълчев
 16. Ганчо А. Камов
 17. Вълко М. Хинков
 18. Недялко В. Каравенков
 19. Иван И. Стоянов
 20. Ангел С. Тодоров
 21. Димитър К. Димитров

1918

 1. Начо Н. Иганотв
 2. Върсам Димитров
 3. Николай Карадимов
 4. Мехмед М. Ибрямов
 5. Мехмед К. Мустафов

1944-1945

 1. Васил Каравенков
 2. Васил В. Василев
 3. Иван Д. Станев

Приложение 2

Буховци