1

Наименование

Паметник

2

Местоположение

Село Буйново, община Търговище,област Търговище

3 Точно място на което се намира

 

4

Какъв е паметника
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметник

5 Размери, описание Дължина- 5.00 м
Височина- 4, 00 м
6 От какъв материал е направен

Дялан и варовичен бял камък

7 Проектант и изпълнител

Жители на селото

8

Дата на откриване
/от кого/

1947 година

9 Каква сума е изразходвана за построяването

Дарения и доброволен труд на жители на селото

10

Чия собственост е паметника и земята на която е построен
/държавна, общинска,
частна/

общинска

11

Какво събитие увековечава /война, битка, виден пълководец, герои от войните /

 
12 Кога се чества паметника и с какво мероприятие  
13 Надписи на паметника  
14

Списък на убитите
Приложение № 1

Да            Не                    Забележка: ако има
списък на убитите да бъде приложен отделно

15

Снимка
Приложение № 2

Да    Не     Забележка:  Снимките да бъдат направена от четирите страни, ъглово и общ план
16

Състояние
/описание/

Отлично         Добро Лошо        Разрушен

Приложение 1


Село Буйново, община Търговище

Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира

Петко Станев - партизанин
Роден на 16.ХІІ. 1891, убит на 29.ХІІ. 1943 г.
Въльо Мирчев
Роден на 13.ІІІ. 1919 г., убит в Отечествената война на 9.ІV. 1945

Приложение 2

Паметник в Буйново