1

Наименование

Паметник

2

Местоположение

Село Дългач, община Търговище

3 Точно място на което се намира

В двора на църквата

4

Какъв е паметника
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметник

5 Размери, описание

Височина- 2,80 м
Ширина-

6 От какъв материал е направен

камък

7 Проектант и изпълнител

неизвестен

8

Дата на откриване
/от кого/

31 май 1920

9 Каква сума е изразходвана за построяването

 

10

Чия собственост е паметника и земята на която е построен
/държавна, общинска,
частна/

 

11

Какво събитие увековечава /война, битка, виден пълководец, герои от войните /

Балканска и Първа световна война
12 Кога се чества паметника и с какво мероприятие  
13 Надписи на паметника  
14

Списък на убитите
Приложение № 1

Да            Не                    Забележка: ако има
списък на убитите да бъде приложен отделно

15

Снимка
Приложение № 2

Да    Не     Забележка:  Снимките да бъдат направена от четирите страни, ъглово и общ план
16

Състояние
/описание/

Отлично         Добро Лошо        Разрушен

Приложение 1


Село Дългач, община Търговище

 В памет на падналите във войните
Редник
Станчо Добрев
Юрдан Ралков
Петко Ниданков
Петър Маринов
Не се чете   Мирчев
Стефан Стайчев
Стефан теодоров
Кръстю Петров
Митю Петров
Иван желязков
Жеко Стоянов
Гено Стоянов
Тодор Дъбев
Стоян Петров

На кръста е изписано: 31 май 1920

Приложение 2

ДългачДългач

Дългач