Новина: ЗАПОЧНА ИЗРАБОТВАНЕТО НА ОБЛАСТНА ЗДРАВНА КАРТА
(Категория: Областна администрация Търговище)
Публикувано от admin
четвъртък 05 ноември 2015 - 07:22:34

В Областна администрация Търговище се проведе първата работна среща на назначената от Министъра на здравеопазването комисия за изготвянето на Областна здравна карта. Председател на комисията е областният управител Светлин Бонев, а нейни членове са представители на петте общини, РЗИ, РЗОК, БЛС, БЗС, Асоциация на професионалистите по здравни грижи. На срещата бяха обсъдени Методиката за изготвянето на Областната здравна карта и дейностите на институциите, отговорни за нейното разработване.

Областните здравни карти се създават след оценка на потребностите от спешна, първична и специализирана извънболнична и болнична помощ и съответствието на лечебните заведения. При изработването й комисията е длъжна да съобрази и достъпа до медицинско обслужване на населението, живеещо в труднодостъпните и отдалечени райони на областта. Оценката се отразява в анализ на състоянието на системата на здравеопазване в областта, съдържащ синтезирана аналитична информация.Срокът за изготвянето на Областната здравна карта и представянето й в Министерство на здравеопазването е 23 ноември 2015 г.
Новина от Областна администрация Търговище
( http://tg.government.bg/news.php?extend.100 )