Новина: Областният управител проведе работна среща, във връзка със стартиране на проучвания за нови водоизточници на територията на община Антоново
(Категория: Областна администрация Търговище)
Публикувано от admin
сряда 02 декември 2020 - 17:23:18

Днес, 02.12.2020 г., областният управител на област Търговище г-н Митко Стайков проведе работна среща, с участието на кмета на община Антоново г-н Хайредин Мехмедов, управителя на ВиК-Търговище ООД инж. Явор Миланов и техни представители.

Съвещанието се състоя по повод стартиране на хидроложки проучвания на територията на община Антоново. Предстои да се обследва състоянието на всички налични в общината водоизточници, с цел намиране на допълнителни водни ресурси.

Г-н Стайков заяви, че основната му задача към момента е да се извършат необходимите проучвателски дейности, за да се достигне до всяка точка, където би могло да има свободни количества вода. При откриване на такива, ще бъдат изградени водовземни съоръжения, а водата - присъединена към ВиК-системите на територията на община Антоново. Мащабната цел е да се подсигури питейно-битовото водоснабдяване за всички жители на общината от собствени водоизточници.

Хидроложки проучвания предстои да се извършват във всички населени места на територията на област Търговище.


Новина от Областна администрация Търговище
( http://tg.government.bg/news.php?extend.1324 )