Новина: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ С ОТЛИЧИЕ
(Категория: Областна администрация Търговище)
Публикувано от user1
понеделник 17 януари 2022 - 11:41:19

Областна администрация Търговище е сред 10-те организации с най- висок рейтинг и получи отличие за високи резултати в категория „Учеща ли е Вашата организация” за 2021г. от Института по публична администрация.

Заместник областният управител Ивайло Венков получи отличието по време на специално организирана церемония за награждаване на администрациите класирани на първите 11 места в Рейтинга на учещите администрации за 2021 г., състояла се в София на 14.01.2022г.
През 2021 г. добре познатата инициатива на Института по публична администрация се проведе за четвърта година. Проучването е осъществено в периода октомври– ноември и е проведено онлайн в организациите, заявили участие в проучването на самооценката на администрациите и определянето на рейтинг на учещите организации за 2021г. В него са се включили 81 администрации и почти 3000 служители. От тях са класирани 11 организации, постигнали най- висок резултат за страната и ниво много над приетото за европейски стандарт, като РУО- Русе, РЗИ-Кърджали, Областна администрация- Русе, РУО-Враца и др/, между които са отличени и служителите на областна администрация Търговище.


Новина от Областна администрация Търговище
( http://tg.government.bg/news.php?extend.1781 )