Новина: Център за подпомагане на лица, потърсили закрила от войната в Украйна за област Търговище ще стартира на 4.04.2022г.
(Категория: Областна администрация Търговище)
Публикувано от user1
понеделник 21 март 2022 - 15:12:40

[justify]
Днес, 21. 03.22г., в Областна администрация Търговище се проведе първото заседание на Центъра за подпомагане на лица, потърсили закрила от войната в Украйна.
Той се сформира по предложение на Областния управител Станимир Парашкевов и благодарение на добрата и успешна координация между различните институции, стана възможно в рамките на няколко дни да се организира и проведе учредителното заседание.
Решението за създаване на Център за подпомагане е взето с оглед нарастващата криза с около войната с Украйна и необходимостта от координация на действията около бежанската вълна, както и нуждата на държавата от бързи реакции при евентуално напрежение. Основната задача на новосъздадения център ще бъде координирано мобилизиране на държавните институции, местните органи на властта, гражданските организации и бизнеса за оказване на помощна търсещите закрила от Украйна на територията на област Търговище в рамките на правата и възможностите на законодателството на Република България.

Заседанието бе ръководено отобластния управител на област Търговище- Станимир Парашкевов. Взеха участие зам. областния управител Десислава Петрова, гл. секретар на администрацията, представители на ОД на МВР, БЧК, Център за спешна помощ, РЗИ-Търговище, Болнични лечебни заведения, общински администрации, отдел „Закрила на детето“ РУО-Търговище, дирекциите „Бюро по труда“ и клуба на нестопанските организации. Гост на учредителното заседание бе народния представител от 28 МИР- Александра Милчева.

Планирано е дейностите да стартират на 4.04.2022г., като се обособи конкретно място, в което ще дежурят представители на различните институции. В Центъра всеки ще може да получи подробна информация относно възможностите за настаняване в областта, видовете помощ, която може да бъде предоставена на лицето или подкрепа при осъществяване на контакт с други институции- като Бюро по труда, Дирекциите „Социално подпомагане“, РУО или РЗИ. Всички дейности в Центъра ще се извършват от доброволци, представители на Областната администрация и работещите към някоя от другите местни и регионални организации.

Към настоящият момент 68 украинци пребивават на територията на областта, 30 лица са подали молби за предоставяне на хуманитарна закрила. Основно настанените са в Регионален СТЕМ център с. Ястребино. Благодарение на добрата координация между ръководството на центъра, БЧК-Търговище, общинските власти в гр. Антоново и областна администрация е създадена организация за медицинското обслужване на настанените и покриване на най- неотложните нуждите от първа необходимост. Областният управител благодари за добрата организация и на Община Попово за безпроблемното настаняване на украинските гражданите в частни домове в града.
БЧК продължават национална кампания за събиране на хуманитарни помощи и има открита национална телефонна линия за помощ и подкрепа, във връзка с медицинското обслужване и като цяло за пристигащите украинци.

На официалната интернет страница на Областна администрация- Търговище се публикувани координати и информация за всички, които имат нужда от помощ и подкрепа, и за тези, които искат да помогнат.Новина от Областна администрация Търговище
( http://tg.government.bg/news.php?extend.1850 )