Новина: ЦЕНТЪРА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА БЯГАЩИТЕ ОТ ВОЙНАТА В УКРАЙНА В ТЪРГОВИЩЕ- ПО МОДЕЛА НА РУСЕ
(Категория: Областна администрация Търговище)
Публикувано от admin
петък 01 април 2022 - 12:10:34

В Търговище ще бъде разкрит Център за подпомагане на лица, потърсили закрила от войната в Украйна. Планирано е той да започне да функционира по подобие на вече работещия в Русе. Решението за предприемането на подобна мярка е на областния управител на област Търговище- Станимир Парашкевов. Именно поради тази причина заместник областният управител Десислава Петрова се срещна с областния управител на Русе Анатоли Станев. Идеята бе да се почерпи опит от създадената организация в крайдунавския град между държавната и местна власт, както и да се види на място съдействието от страна на доброволците, които са изключително активни. Центърът в Русе работи от няколко седмици и се намира на Централната жп гара.

Целта на центъра в Търговище ще бъде всеки да може да получи подробна информация относно възможностите за настаняване в областта, видовете помощ, която може да бъде предоставена на лицето или подкрепа при осъществяване на контакт с други институции – като БЧК, Бюро по труда, Дирекциите „Социално подпомагане“, РУО или РЗИ. Сътрудничеството между двете областни администрации ще продължи и се обмислят варианти за взаимно подпомагане с експертиза, логистика, даже и провеждането на съвместни обучения.


Новина от Областна администрация Търговище
( http://tg.government.bg/news.php?extend.1862 )