Новина: За четвърта поредна година с различни прояви се отбелязва 29 юни за ден на безопасността на движението по пътищата.
(Категория: Областна администрация Търговище)
Публикувано от user1
сряда 29 юни 2022 - 06:11:54

По инициатива на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) датата 29 юни е обявена с решение на Министерския съвет за Ден на безопасността на движение по пътищата, като по този начин се цели поставянето на акцент върху различни аспекти на безопасността на движението по пътищата.
Датата е избрана целенасочено: преди началото на лятната ваканция за децата и преди множеството пътувания през юли и август, за да се насочи вниманието на обществото към проблемите на безопасното придвижване и необходимостта от спазването на правилата.
През цялата учебна година в учебните програми са заложени ключови теми, свързани с безопасността на движението по пътищата: опасностите от използване на мобилни телефони при шофиране и пресичане на улици, ограничаване на скоростта на движение, важността от поставяне на обезопасителен колан и безопасността на пешеходците. В деня, посветен на безопасността, в училища и детски градини с помощта на БЧК и ОД на МВР в област Търговище са предвидени да се проведат различни инициативи за малки и големи ученици, насочени към това как да се пазим на пътя, как да спазваме правилата за движение .
Нека не забравяме – „На пътя животът е с предимство“.
Новина от Областна администрация Търговище
( http://tg.government.bg/news.php?extend.1884 )