Новина: Облекчават Ковид мерките в страната
(Категория: Областна администрация Търговище)
Публикувано от user1
четвъртък 11 август 2022 - 06:25:00

От днес, четвъртък, 11 август, предпазна маска за лице ще трябва да бъде носена само в лечебни заведения, оптики, аптеки, в институции за предоставяне на социални услуги за деца и възрастни, в градския транспорт, като забраната не включва деца до 6- годишна възраст.
Това е разпоредено в заповед на министъра на здравеопазването , която влиза в сила от днес и ще бъде в сила до 18 август, включително. С издаването на подобна заповед се цели уеднаквяването на противоепитечмичните мерки в цялата страна. Настоящата заповед отменя заповедта на директора на РЗИ- Търговище, която действаше до този момент за територията на област Търговище с № РД- 01-122 от 28.07.2022г.

Целия текст на заповедта на министъра на здравеопазването може да видите да сайта на Министерство на здравеопазването

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2022/08/09/zapoved_obshta_08082022.pdf


Новина от Областна администрация Търговище
( http://tg.government.bg/news.php?extend.1894 )