Новина: Заседава областния щаб за защита при бедствия
(Категория: Областна администрация Търговище)
Публикувано от user1
сряда 02 ноември 2022 - 14:25:55

На заседанието присъстваха съставните части на Единната спасителна система (ЕСС): представители на петте общини, ОД МВР, РД ПБЗН, РЗИ, ЦСМП, ВиК, Областно пътно управление, ОДБХ и БЧК. Основна тема на заседанието беше да се разглеждат актуализираните общински планове за защита на населението при бедствия. Присъстващите обсъдиха и действията на областния щаб за защита при бедствия, както и организационна последователност на съставните части на Единната спасителна система (ЕСС) при бедствие .
Общинските представители докладваха за актуалността на общинските планове за защита при бедствия, представяне на актуализирани списъци с лицата, имащи отношение към организацията за оповестяване и реагиране при възникване на бедствие.Новина от Областна администрация Търговище
( http://tg.government.bg/news.php?extend.1923 )