Новина: ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ПО ПОВОД 8 НОЕМВРИ- ПРОФЕСИОНЕЛЕН ПРАЗНИК НА БЪЛГАРСКАТА ПОЛИЦИЯ
(Категория: Областна администрация Търговище)
Публикувано от user1
вторник 08 ноември 2022 - 07:34:14

ДО СТ.КОМ.МАРИАН МИХАЙЛОВ,
ДИРЕКТОР НА ОД МВР –ТЪРГОВИЩЕ
НАЧАЛНИЦИ НА РПУ- ТЪРГОВИЩЕ, РПУ- ОМУРТАГ И РПУ-ПОПОВО

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
Уважаеми ст. ком. М. Маринов,
Уважаеми госпожи и господа, ръководители и служители в структурите на полицията в област Търговище,

ПОЗДРАВЯВАМ ВИ С ПРАЗНИКА НА БЪЛГАРСКАТА ПОЛИЦИЯ - 8 НОЕМВРИ!
Днес е и денят, в който Българската православна Църква почита Вашия покровител и патрон Свети Архангел Михаил – символ на силата, на властта, изпълняваща закона и осигуряваща реда!
Да следваш професионалният път на полицая, означава да притежаваш качества като чест, достойнство, морални ценности и готовност да се жертваш в името на другия. Вие заслужавате уважение и признателност за смелостта и самоотвержеността, с които изпълнявате своите професионални задължения. Ежедневно отстоявате законността и правовия ред, с което гарантирате спокойствието в обществото и защита правата на всеки един гражданин. Волята и професионализмът, с които всички Вие ежедневно служите на гражданите на нашата област и страната ни, са достойни за уважение и човешка благодарност! Уверен съм, че предизвикателствата на съвременния динамичен и неспокоен свят, ще бъдат и в бъдеще фактор, който да Ви мотивира да продължавате да влагате време и усилия във високоотговорната си работа, да повишавате своите професионални компетенции!
Благодаря за проявения професионализъм и доброто сътрудничество! Пожелавам на Вас и на Вашите семейства здраве, благополучие, лични и професионални успехи!
Честит празник!
С уважение,
СТАНИМИР ПАРАШКЕВОВ
Областен управител на област Търговище


Новина от Областна администрация Търговище
( http://tg.government.bg/news.php?extend.1924 )