Новина:
(Категория: Областна администрация Търговище)
Публикувано от user1
сряда 15 февруари 2023 - 13:45:09

Днес, 15 февруари 2023 г., в Областна администрация – Търговище се проведе работна среща по повод зачестилите случаи на обезлесяване на гори в земеделски земи в общините на територията на област Търговище.


На срещата присъстваха областният управител Станимир Парашкевов, директорът на Регионална дирекция по горите – Шумен- инж. Емил Гелов, директорът на Областна дирекция „Земеделие“– Търговище- Донко Донков, представители на горски и ловни стопанства, Общински служби по земеделие, ОД на МВР, кметове и представители на общините в областта.
Обсъдени бяха пропуски при издаването на превозни билети и недостатъчната координация и контрол на дърводобива и експедирането на дървесината.

Всички участници в работната среща постигнаха съгласие да координират действията си с цел засилен контрол на процеса по дърводобив в земеделски територии с характеристики на гори.Новина от Областна администрация Търговище
( http://tg.government.bg/news.php?extend.1940 )