Новина: ПРОДЪЛЖАВАТ СРЕЩИТЕ ПО ПРОБЛЕМИТЕ СЪС СНАБДЯВАНЕТО С ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
(Категория: Областна администрация Търговище)
Публикувано от user1
сряда 31 май 2023 - 12:01:11

Днес по инициатива на областния управител на област Търговище Станимир Парашкевов, съвместно с кмета на община Антоново- г-н Хайредин Мехмедов, в Община Антоново се проведе среща ръководството на Държавно горско стопанство – Омуртаг в лицето на инж. Ивелин Тодоров- директор.
Обсъдени бяха установените пропуски в организацията по заявяване и разпределяне на дървата за огрев, предоставяни на населението от тези населени места от Държавно горско стопанство- Омуртаг. Кметове на населените места от Община Антоново са внесли заявления от физически лица в стопанството за около 7 500м3 кубика дърва. С цел предотвратяване на порочни практики и притеснения у населението е договорено извозване на дървесината до домакинствата, заявили определените количества. От ДГС- Омуртаг уверяват, че до няколко дни ще са ясни и сечищата, от които ще се добива дървесината.
Всички участници в работната среща постигнаха съгласие да координират действията си с цел добра организация и навременно предоставяне на заявеното количество дърва за огрев за следващия отоплителен сезон още през идващите летни месеци.
При установяване на пропуски и проблеми с организацията по снабдяване на населението от областта с дърва за огрев ще бъдат организирани срещи и в други населени места.
Новина от Областна администрация Търговище
( http://tg.government.bg/news.php?extend.1968 )