Новина: Областният управител на област Търговище Гергана Цонева и зам.областният Петя Кирилова гостуваха на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование
(Категория: Областна администрация Търговище)
Публикувано от user1
петък 15 септември 2023 - 17:20:03

Областният управител на област Търговище Гергана Цонева и зам.-областният Петя Кирилова пожелаха успешна учебна година на екипа на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование /РЦПППО/ Търговище. По покана на директора на Центъра - Христо Тотев областният управител и неговият заместник гостуваха в организирания Ден на отворените врати. Г-н Тотев запозна гостите с учебния процес, иновативните методи и подходи в помощ на децата.
Гергана Цонева и Петя Кирилова имаха възможността да разгледат специализираните кабинети - на логопед, слухово-речеви рехабилитатори, психолози, ерготерапевти, кинезитерапевти, Монтесори терапевт. Запознаха се с част от ресурсните учители и спецификата на работата им в подкрепа на децата.
"Изключително сме впечатлени от условията и възможностите които децата тук получават. От огромно значение за тяхното обучение и развитие е индивидуалният подход, разбирането, грижата, професионалистите, с които ежедневно работят. Центърът и екипът са прекрасен пример за това как може да бъде осигурено по-високо качество и достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности", заяви областният управител Гергана Цонева по време на срещата в РЦПППО.
"Имаме нужда от повече такива грижи и добри примери за деца със специални образователни потребности", допълни зам.-областният Петя Кирилова.
През изминалата учебна година над 500 деца са получили образование и грижи в Центъра.

Новина от Областна администрация Търговище
( http://tg.government.bg/news.php?extend.2008 )