Новина: Започва разработването на Областна стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в област Търговище
(Категория: Областна администрация Търговище)
Публикувано от user1
сряда 07 февруари 2024 - 08:21:44

В Областна администрация Търговище бе проведена първата работна среща във връзка с разработването на Областна стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в област Търговище за периода 2024-2026 г.
Стратегията трябва да включва мерки и дейности по две направления, които включват осигуряване на обща подкрепа към развитието на потенциала на всяко дете и ученик, както и допълнителна подкрепа, насочена към деца и ученици със специални образователни потребности, деца в риск, с изявени дарби и с хронични заболявания.
Областната стратегия ще се изготви на база на Анализ на потребностите от подкрепа във всяка една община на територията на областта.
По време на срещата заместник областният управител на област Търговище Димитър Станев благодари на представителите на общините за изготвените и вече предоставени ни Анализи на потребностите от подкрепа, заедно с решенията на общинските съвети, както е по изискване.
Припомняме, че Областната стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в област Търговище за периода 2024-2026 г. ще бъде четвърти такъв документ. През 2017 г. бе приета и утвърдена първата стратегия за двугодишен период.
По време на срещата за Секретар на работната група бе определен Стефан Станчев от Регионално управление на образованието.


Новина от Областна администрация Търговище
( http://tg.government.bg/news.php?extend.2075 )