Новина: Kак ще гласуват избирателите, които в изборния ден се намират в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги?
(Категория: Областна администрация Търговище)
Публикувано от user1
сряда 05 юни 2024 - 09:15:52

В лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги се образуват избирателни секции, при наличие на не по-малко от 10 избиратели настанени в тях.

Ръководителят на съответното заведение/дом/специализирана институция в срок до 48 часа преди изборния ден съставя избирателен списък, в който се включват настанените избиратели.

При гласуването избирателят попълва декларация по образец (Приложение № 85-НС и/или № 87-ЕП от изборните книжа), че не е гласувал и няма да гласува на друго място, която се предоставя от секционната избирателна комисия.

Приетите избиратели след съставяне на избирателния списък се дописват в избирателния списък в изборния ден от СИК.

Когато в лечебното заведение/дома/специализираната институция няма образувана избирателна секция, избирателите може да гласуват в секцията по постоянния си адрес.


Новина от Областна администрация Търговище
( http://tg.government.bg/news.php?extend.2150 )