Новина: Договор с Агенцията за хора с увреждания към Министерството на труда и социалната политика
(Категория: Областна администрация Търговище)
Публикувано от user1
четвъртък 04 юли 2024 - 19:25:53

Днес областният управител на област Търговище Гюрсел Хасанов сключи договор с Агенцията за хора с увреждания към Министерството на труда и социалната политика, в изпълнение на проект по Националната програма за заетост на хора с увреждания.
В рамките на 37 месеца ще бъде получена субсидия за създаването на подходяща работна среда за служител на Областна администрация - Търговище, с трайни увреждания в трудоспособна възраст.
"Такива проекти дават възможност за разкриване и финансиране на работни позиции за хора с увреждания, създавайки по-добри възможности за тяхното трудоустрояване и подобряване на социално-икономическия им статус и приобщаване", заяви областният управител на област Търговище Гюрсел Хасанов.
Новина от Областна администрация Търговище
( http://tg.government.bg/news.php?extend.2173 )