Новина: ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ СВЕТЛИН БОНЕВ УЧАСТВА В ДИСКУСИЯ ОТНОСНО ПРОГРАМАТА ЗА САНИРАНЕ НА ЖИЛИЩАТА
(Категория: Областна администрация Търговище)
Публикувано от admin
петък 03 април 2015 - 15:09:50

Областният управител Светлин Бонев участва в информационна среща във връзка с Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. На дискусията, инициирана от Областното представителство на Камарата на строителите в Търговище участваха още Христо Христов и Евгени Сираков - експерти от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Изпълнителният директор на Камарата на строителите в България инж.Иван Бойков, представители на строителния бранш от област Търговище.

Експертите от МРРБ разясниха и отговориха на всички въпроси, касаещи дейностите по реализация на програмата. Те поясниха, че към 27 март, в страната има регистрирани над 1 600 сдружения на собствениците, което означава, че интересът към програмата е голям.


Областният управител Светлин Бонев изнесе данни, от които стана ясно, че в община Търговище има регистрирани 12 сдружения на собствениците и нито един сключен договор. В община Омуртаг има едно регистрирано сдружение и един сключен тристранен договор между областния управител, общината и Българската банка за развитие. В община Попово има регистрирани 13 сдружения на собствениците, 7 подадени заявления за интерес и финансова подкрепа, като 6 от тях са одобрени. Сключените договори между общината и сдружения на собственици са 6, подписаните тристранни договора са три. В община Антоново няма регистрирани сдружения на собствениците. „Силно се надявам след тази среща всички общини в област Търговище да се мобилизират, за да не се окаже, че ще чакаме следващо финансиране по програмата”, заяви областният управител.

Изпълнителния директор на Камарата на строителите инж.Иван Бойков поясни, че програмата е насочена към малките и средни фирми, като задължително условие е, те да отговарят на необходимите технически изисквания и да са вписани в регистъра на строителите. „За нас е важно, че ще има работа на над 2 000 фирми, тъй като всеки жилищен блок е отделна поръчка и има отделен изпълнител”, заяви Бойков. Той допълни, че през следващите месеци са предвидени подобни срещи и в други градове. Целта е да бъдат разрешени всички въпроси свързани с Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.
Новина от Областна администрация Търговище
( http://tg.government.bg/news.php?extend.23 )