Новина: ЗАСИЛВАТ ПРОВЕРКИТЕ И КОНТРОЛА ПО ОБЕКТИТЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА
(Категория: Областна администрация Търговище)
Публикувано от admin
понеделник 23 февруари 2015 - 13:37:29

Ще бъдат засилени контролът и проверките по обектите за продажба на дървесина. Това стана ясно на работна среща, инициирана от областния управител Светлин Бонев, на която присъстваха заместник областният управител Стефан Иванов, директорът на РДГ-Шумен инж.Тервел Стефанов, представители на общините, полицията, прокуратурата и частния бизнес.

На срещата бяха обсъдени слабите места по превенция на незаконната сеч и мерките, които да бъдат предприети за нейното предотвратяване.

Директорът на РДГ-Шумен инж. Тервел Стефанов заяви, че стопанисването и ползването на горите не е на съответното ниво. Той посочи, че за да бъде овладян този процес е нужно, общините да получават постоянна отчетност за степента на опазване на горите и да се води статистика какво се случва с тях. Като основен недостатък по превенция на незаконния добив на дървесина, инж.Стефанов подчерта липсата на достатъчно горски инспектори, които да покрият всяко селище, сечище и пункт за продажба на дърва. Като решение на проблема, той предложи общините да използват своите правомощия за контрол върху транспорта и доставката на дървесина чрез кметовете на населени места и кметските наместници. Като друга слабост, инж. Стефанов отчете лисата на диалог между общините и РДГ-Шумен. Според него, служителите на РДГ могат да насочат и консултират всяка община към конкретни превантивни дейности, ако се осъществява обратна връзка между двете институции.


От частния бизнес бяха категорични, че трябва да се завиши контролът по издаване на временни разрешителни за продажба на дървесина.

Участниците в работната среща се обединиха около мнението, че за превенция на незаконния добив на дървен материал е нужно всички институции да съблюдават закона и да полагат максимални усилия за затягане контрола по незаконната сеч. Част от мерките, които ще бъдат предприети в тази насока са засилен контрол по складовете за продажба на дървесина и проверки от инспектори на ДАИ на транспортните средства, превозващи дърва.
Новина от Областна администрация Търговище
( http://tg.government.bg/news.php?extend.3 )