Новина: ПРИ ЗАСИЛЕН ИНТЕРЕС ПРЕМИНА ИНФОРМАЦИОННИЯ ДЕН ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА БИЗНЕСА
(Категория: Областна администрация Търговище)
Публикувано от admin
четвъртък 21 май 2015 - 12:59:18

Над 30 фирми от Търговище и региона взеха участие в срещата, организирана от областният управител Светлин Бонев, относно възможностите за финансиране на бизнес-проекти. Лектори на срещата бяха Дияна Маринкева от Министерство на икономиката и Владимир Бобев – началник на Регионален сектор–Варна, Дирекция „Европейски фондове и конкурентоспособност” към Министерство на икономиката.

Областният управител приветства представителите на бизнеса като изрази надежда, че срещата ще бъде полезна като помогне за осъществяването на много проекти по програмата.


Представителите на малкия и среден бизнес бяха запознати с първата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по новата ОП „ Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 – „Подобряване на производствения капацитет в МСП”. Целта на тази приоритетна ос е да подпомогне малките и средни предприятия в увеличаване на производствения им капацитет, в развитието на продуктовата им гама и в реализиране на по-голяма и широка продукция, както в България, така и на експортния пазар. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 150 000 000 евро. Минималният и максималният размер на проектите по процедурата в зависимост от категорията предприятие са както следва: за микро предприятия между 100 000 и 500 000 лв., за малки между 200 000 и 750 000 лв., а за средни между 300 000 и 1 000 000 лв. Процедурата е с три крайни срока за кандидатстване: до 8 юли, до 8 септември, до 9 ноември. В рамките на един краен срок ще бъде допустимо подаване на проектни предложения само от кандидати с код на основна икономическа дейност по Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008) в една от определените три групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност: нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства, високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства, интензивни на знание услуги.
Новина от Областна администрация Търговище
( http://tg.government.bg/news.php?extend.51 )