Новина: Ивайло Калфин: Трябва заедно и още по-активно да насочим усилията си към младите хора и да ги мотивираме да работят
(Категория: Областна администрация Търговище)
Публикувано от admin
понеделник 03 август 2015 - 12:45:58

„Заедно трябва да намерим младите хора и да ги убедим, че има смисъл да се работи. Вие ги познавате – познавате бизнеса, познавате и хората, знаете как бихме могли най-ефективно да достигнем до тях. Отворен съм за всякакви нови и ефективни идеи и съм готов да съдействам, за реализирането им, където има нужда от това“. Това бяха част от думите на министъра на труда и социалната политика Ивайло Калфин, по време на работна среща днес с кметове и директори на структурите към Министерството от Област Търговище. Целта на работната среща беше, министърът да се запознае с регионалните специфики при изпълнение на приоритетните за министерството теми.


Ивайло Калфин постави по време на срещата вниманието на участниците върху приоритетите цели на ръководството на министерството – младежката заетост, заетостта на трайно безработни и лица в предпенсионна възраст, социалното включване на хора с увреждания и социалното подпомагане на хора в нужда. Той отново акцентира върху възможностите, които министерството предоставя по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и призова кметовете към по-голяма активност по социалните схеми и схемите за заетост.

По време на срещата стана ясно, че въвеждането на еднодневните трудови договори в Областта напредва плавно. Работодателите имат интерес към тази нова форма на трудови взаимоотношения. Предвид спецификите на земеделието в района, очакванията са свързани с рязко повишаване на броя на сключените договори към края на м. август и началото на септември, тъй като тогава е времето за събиране на малини и къпини – водеща сезонна дейност в Област Търговище.
Новина от Областна администрация Търговище
( http://tg.government.bg/news.php?extend.72 )