Новина: ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ
(Категория: Областна администрация Търговище)
Публикувано от admin
сряда 16 септември 2015 - 12:30:29

Днес, в Областна администрация Търговище се проведе заседание на Постоянната комисия по транспорт, председателствано от областния управител Светлин Бонев.

Заседанието бе свикано във връзка с постъпило предложение от кмета на община Омуртаг за промени в часовете на тръгване от начална и междинни спирки на автобусна линия Пловдив - Омуртаг от Републиканската транспортна схема (квота на община Омуртаг). В хода на разискванията бяха изразени положителни становища от всички членове на комисията, които приеха направените предложения за промени. След съгласуване на проектите на маршрутните разписания от областния управител, същите ще бъдат изпратени за утвърждаване от ИА „Автомобилна администрация“.По време на заседанието, областният управител Светлин Бонев изрази задоволство, че макар и бавно общините актуализират маршрутните разписания съобразно законовите изисквания и транспортните схеми, като в повечето са проведени обществените поръчки и са сключени договори за изпълнение на автобусните линии. Той сподели, че проблеми съществуват в община Омуртаг, където не е проведена обществена поръчка за възлагане на превозите, което от своя страна прави изпълнението на линиите незаконосъобразно. Губернаторът добави, че е постъпило писмо от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, с което уведомяват, че кмета на община Омуртаг трябва да предприеме действия за коригиране на маршрутните разписания, които не отговарят на нормативните изисквания и са в конфликт с други разписания, за да не бъдат закрити. В тази връзка, членовете на Постоянната комисия по транспорт приеха решение, с което препоръчват на кмета на община Омуртаг в срок до 31.12.2015 г. да приключи обществената поръчка за възлагане на превозите по автобусни линии от Областната и Републиканската транспортни схеми.


Новина от Областна администрация Търговище
( http://tg.government.bg/news.php?extend.80 )