Новина: ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ПРОВЕРИ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЧНИТЕ КОРИТА
(Категория: Областна администрация Търговище)
Публикувано от admin
понеделник 28 септември 2015 - 12:30:17

Комисия, назначена от областния управител Светлин Бонев извърши контролна проверка по изпълнение на дейностите, свързани с почистването на речните легла от дървесна и храстова растителност. Почистването започна в средата на месец септември и се осъществява в критичните участъци на р.Черни лом, Дермендере в землището на с.Марчино и Казаларско дере в землището на с.Априлово и с.Глогинка.

Дейностите по осигуряване проводимостта на речните легла се извършват във връзка с решение на МС за създаване на организация и спешно предприемане на всички необходими превантивни действия за предотвратяване на потенциалния риск от наводнения в страната.

Новина от Областна администрация Търговище
( http://tg.government.bg/news.php?extend.85 )