Новина: ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СВЕТОВНАТА БАНКА ОБСЪДИХА ПРОБЛЕМИТЕ В ХИДРОМЕЛИОРАТИВНИЯ СЕКТОР
(Категория: Областна администрация Търговище)
Публикувано от admin
вторник 29 септември 2015 - 07:17:23

Днес, в Областна администрация, областният управител Светлин Бонев, народният представител д-р Дарин Димитров и директорът на ОД „ Земеделие“ Севда Ерменкова посрещнаха представители на Световната банка за развитие. Срещата бе организирана във връзка със заключителната фаза на работата по Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за „Укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на проекто-стратегия за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване на вредното въздействие на водите“ между Министерството на земеделието и храните и Световната банка. По време на срещата, стана ясно, че екипът на банката е в процес на подготовка както на мерките за финансиране на хидромелиоративните системи по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., така и на дейностите по пилотните проекти, които впоследствие ще бъдат подпомогнати по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 и други подходящи източници за финансиране. Целта на проектите е модернизация на поливната инфраструктура, чрез която да се увеличат поливните площи и същевременно да се намали вредното въздействие на водите.


Областният управител сподели, че земеделските производители са поставени в неконкурентна обстановка поради напоителните съоръжения, които са силно амортизирани, в изтекъл експлоатационен срок. Той изрази увереност, че проблемите на фермерите ще бъдат решени, чрез проектите, които се подготвят и изказа готовност да съдейства за тяхното осъществяване.
Новина от Областна администрация Търговище
( http://tg.government.bg/news.php?extend.86 )