Новина: ОПРЕДЕЛИХА ЕКИПИТЕ, КОИТО ЩЕ РАЗРАБОТВАТ ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
(Категория: Областна администрация Търговище)
Публикувано от admin
четвъртък 15 октомври 2015 - 06:25:29

Днес, 14 октомври 2015 г., в пресцентъра на Областна администрация Търговище се проведе заседание на Областния съвет за социално включване и подкрепа, председателствано от заместник областния управител Йорданка Георгиева.

Членовете на съвета обсъдиха и планираха процеса по изготвянето на нова Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Търговище. На заседанието беше определен състава на Областния оперативен екип, който поема ролята на организатор на процеса по изготвяне на Стратегията и включва експерти от Областна администрация, РДСП, представители на общините, ДСП, НПО. Беше съставен и екипът на Голямата областна работна група, която ще изпълнява ролята на широк обществен форум, инструмент за постигане на съгласие относно разделите в стратегията.

Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2021 г. трябва да бъде изготвена до края на месец декември.


Новина от Областна администрация Търговище
( http://tg.government.bg/news.php?extend.91 )