Новина: ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ СВИКВА ПЪРВИТЕ ЗАСЕДАНИЯ НА НОВОИЗБРАНИТЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ
(Категория: Областна администрация Търговище)
Публикувано от admin
сряда 04 ноември 2015 - 09:49:19

На основание чл.23, ал.1 от ЗМСМА, областният управител Светлин Бонев свиква първите заседания на новоизбраните Общински съвети на територията на област Търговище. Те ще се проведат по следния график:
• Община Омуртаг – 05.11.2015 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет- Омуртаг
• Община Антоново – 5.11.2015 г., от 10.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет-Антоново
• Община Опака – 6.11.2015г., от 13.30 часа в Читалище „Пробуда“ – гр. Опака
• Община Търговище – 10.11.2015 г., от 10.00 часа в зала „Христо Самсаров“ на Община Търговище
• Община Попово – 10.11.2015 г., от 10.00 часа в Дом на културата – гр. Попово

Първите заседания на Общинските съвети ще се проведат при следния проект за дневен ред:
1. Полагане на клетва по чл.32, ал.1 от ЗМАСМА на новоизбраните общински съветници, на Кмет на община и кметове на кметства и подписване на клетвен лист.
2. Избор на Председател на Общинския съвет по реда на чл.24, ал.1 от ЗМСМА.Новина от Областна администрация Търговище
( http://tg.government.bg/news.php?extend.99 )