Органи на управление на Асоциацията

Председател на Асоциация по В и К – Търговище
Митко Стайков – Областен управител на област Търговище и представител на Държавата в Общото събрание на Асоциация по В и К – Търговище

Общо събрание на Асоциация по В и К – Търговище

Членове на Асоциацията % съотношение на гласовете
в общото събрание
1 Държавата 35 %
2 Община Търговище 30,81 %
3 Община Попово 15,48 %
4 Община Омуртаг 11,76 %
4 Община Опака 3,58 %
4 Община Антоново 3,37 %


Представители на членовете на Асоциация по В и К – Търговище

ПРЕДСТАВИТЕЛИ, съгласно чл. 198е, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Закона за водите
1 Областен управител на област Търговище
2 Кмет на община Търговище
3 Кмет на община Попово
4 Кмет на община Омуртаг
4 Кмет на община Опака
4 Кмет на община Антоново

За контакти