Административни данни

Пълно наименование
Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр.Търговище

Адрес
гр. Търговище 7700, ул. „Стефан Караджа“ № 2, ет. 3 стая 301

Председател на АВиК /МОЛ/
Станимир Христов Парашкевов

Булстат
125584514
Не е регистрирана по ДДС.

Банкова сметка
"Първа инвестиционна банка" АД
IBAN: BG76FINV91501017122037
BIC: FINVBGSF

За контакти