Контакти

Председател на асоциацията

тел.: 0601/6 13 11
факс: 0601/6 13 41
email: oblast@tg.government.bg

Администрация на асоциацията
тел.: 0601/6 13 19
email: avik@tg.government.bg

За контакти