Покани,материали и кореспонденция

Публикувано на 17.02.2017 г -ВАЖНО! Редовното заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК Търговище, обявено за 27.02.2017 г. , ще се проведе на 28.02.2017 г. (вторник) от 14:00 часа в Пресцентъра на Областна администрация Търговище.Дневният ред се запазва.
Публикувано на 11.08.2016 г - Извънредното заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК Търговище, обявено за 15.08.2016 г. се отлага до насрочване на нова дата.
Публикувано на 01.08.2016 г - Извънредното заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК Търговище, обявено за 01.08.2016 г. , ще се проведе на 15.08.2016 г. (понеделник) от 11:00 часа в Пресцентъра на Областна администрация Търговище.Дневният ред се запазва.
Публикувано на 11.07.2016 г -ВАЖНО! Извънредното заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК Търговище, обявено за 29.07.2016 г. , ще се проведе на 01.08.2016 г. (понеделник) от 11:00 часа в Пресцентъра на Областна администрация Търговище.Дневният ред се запазва.

За контакти