Конкурси

Обявление за конкурсни длъжности в АВиК - Търговище


Публикувано на 28.07.2020 г. - ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА длъжността главен секретар в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр.Търговище
Заявление за участие в конкурс (по образец)


Публикувано на 27.07.2020 г. - ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА длъжността ВиК експерт в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр.Търговище
Заявление за участие в конкурс (по образец)


Публикувано на 05.04.2016 г. Списък на допуснатите кандидати до участие в интервю за заемане на длъжността Главен секретар на Асоциация по В и К обособената територия, обслужвана от "ВиК"оод гр.Търговище

Публикувано на 05.04.2016 г. ПРОТОКОЛ №3 от 05.04.2016 г. за проведен конкурс за длъжността Главен секретар организация на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД гр. Търговище

Публикувано на 23.03.2016 г. П Р О Т О К О Л за допуснатите кандидати за длъжността Главен секретар организация на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К” ООД Търговище

Публикувано на 23.03.2016 г.Списък на допуснатите кандидати за длъжността Главен секретар на Асоциация по В и К обособената територия, обслужвана от "ВиК"оод гр.Търговище


Публикувано на 16.02.2016 г. - П Р О Т О К О Л за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Главен секретар организация на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К” ООД Търговище

Публикувано на 22.02.2016 г. - Обявление за конкурсна за Главен секретар организация на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К” ООД гр. Търговище
Заявление за участие в конкурс (по образец)


Публикувано на 15.01.2016 г. - Обявление за конкурсна за Главен секретар организация на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К” ООД гр. Търговище
Заявление за участие в конкурс (по образец)


Публикувано на 15.10.2015 г. - П Р О Т О К О Л за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Главен секретар организация на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К” ООД Търговище

Публикувано на 14.09.2015 г. - Обявление за конкурсна за Главен секретар организация на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К” ООД гр. Търговище

Заявление за участие в конкурс (по образец)


Публикувано на 31.08.2015 г. - Списък на допуснатите кандидати до участие в интервю за заемане на длъжността Инженер водоснабдяване и канализация на Асоциация по В и К обособената територия, обслужвана от "ВиК"ООД гр.ТърговищеПубликувано на 31.08.2015 г. - Списък на допуснатите кандидати до участие в интервю за заемане на длъжността Главен счетоводител на Асоциация по В и К обособената територия, обслужвана от "ВиК"ООД гр.ТърговищеПубликувано на 31.08.2015 г. - ПРОТОКОЛ №3от 31.08.2015 г.проведени конкурси за длъжностите Инженер водоснабдяване и канализация и Главен счетоводител на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К” ООД гр. ТърговищеПубликувано на 18.08.2015 г. - Протокол №1 от 18.08.2015 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите Главен секретар организация, Инженер водоснабдяване и канализация, главен счетоводител, на Асоциация по В и К обособената територия, обслужвана от "ВиК"оод гр.ТърговищеПубликувано на 18.08.2015 г. - Списък на допуснатите кандидати за длъжността Инженер водоснабдяване и канализация на Асоциация по В и К обособената територия, обслужвана от "ВиК"оод гр.ТърговищеПубликувано на 18.08.2015 г. - Списък на недопуснатите кандидати за длъжността Инженер водоснабдяване и канализация на Асоциация по В и К обособената територия, обслужвана от "ВиК"оод гр.ТърговищеПубликувано на 18.08.2015 г. - Списък на допуснатите кандидати за длъжността Главен счетоводител на Асоциация по В и К обособената територия, обслужвана от "ВиК"ООД гр.ТърговищеПубликувано на 18.08.2015 г. - Списък на недопуснатите кандидати за длъжността Главен секретар организация на Асоциация по В и К обособената територия, обслужвана от "ВиК"ООД гр.Търговище

За контакти