Протоколи с приложения от заседания

ЗАСЕДАНИЯ

Публикувано на 04.05.2022 г - Протокол № 23 от 11.04.2022 г. от извънредно заседание на Общото събрание на АВиК Търговище

Приложения

Публикувано на 19.01.2022 г - Протокол № 22 от 11.01.2022 г. от извънредно заседание на Общото събрание на АВиК Търговище

Приложения

Публикувано на 12.08.2021 г - Протокол № 21 от 03.08.2021 г. от редовно заседание на Общото събрание на АВиК Търговище

Приложения

Публикувано на 02.03.2021 г - Протокол № 20 от 26.02.2021 г. от редовно заседание на Общото събрание на АВиК Търговище

Приложения

Публикувано на 05.01.2021 г - Протокол № 19 от 29.12.2020 г. от извънредно заседание на Общото събрание на АВиК Търговище

Приложения

Публикувано на 09.03.2020 г - Протокол № 18 от 28.02.2020 г. от редовно заседание на Общото събрание на АВиК Търговище

Приложения

Корекция на съгласувания БП 2017-2021 след 12.12.2019

Протокол № 17 от 12.12.2019 г. от извънредно заседание на Общото събрание на АВиК Търговище

Приложения

Публикувано на 05.11.2019 г - Протокол № 16 от 11.10.2019 г. от извънредно заседание на Общото събрание на АВиК Търговище

Приложения

Публикувано на 02.04.2019 г - Протокол № 15 от 12.03.2019 г. от редовно заседание на Общото събрание на АВиК Търговище

Приложения

Публикувано на 13.12.2018 г - Протокол № 14 от 04.12.2018 г. от извънредно заседание на Общото събрание на АВиК Търговище

Приложения

Публикувано на 21.03.2018 г - Протокол № 13 от 27.02.2018 г. от редовно заседание на Общото събрание на АВиК Търговище

Приложения

Публикувано на 19.12.2017 г - Протокол № 12 от 07.12.2017 г. от извънредно заседание на Общото събрание на АВиК Търговище

Приложения

Публикувано на 14.09.2017 г - Протокол № 11 от 11.09.2017 г. от извънредно заседание на Общото събрание на АВиК Търговище

Приложения

Публикувано на 04.08.2017 г - Поправка на явна фактическа грешка в Протокол № 10 от 17.07.2017 г. от проведено извънредно заседание на Общото събрание на АВиК Търговище

Приложения

Публикувано на 26.07.2017 г - Протокол № 10 от 17.07.2017 г. от извънредно заседание на Общото събрание на АВиК Търговище

Приложения

Публикувано на 14.03.2017 г - Протокол № 9 от 28.02.2017 г. от редовно заседание на Общото събрание на АВиК Търговище

Приложения

Публикувано на 02.11.2016 г - Протокол № 8 от 28.10.2016 г. от извънредно заседание на Общото събрание на АВИК

Приложения

Публикувано на 09.05.2016 г - Протокол № 7 от 22.04.2016 г. от извънредно заседание на Общото събрание на АВИК

Приложения

Публикувано на 02.03.2016 г - Протокол № 6 от 29.02.2016 г. на общо събрание на АВИК

Приложения

Публикувано на 31.08.2015 г - Протокол № 5 от 28.08.2015 г. на общо събрание на АВИК

Приложения

Протокол № 4 от 26.02.2015 г. на общо събрание на АВИК

Приложения

За контакти