ПРИЕМНО ВРЕМЕ

ПРИЕМНО ВРЕМЕ
НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК - ТЪРГОВИЩЕ
________________________________________
ВСЕКИ ПОНЕДЕЛНИК
от 14 00 до 16 00 часа В КАБИНЕТА НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ,
СТАЯ 208 В СГРАДАТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ТЪРГОВИЩЕ
ПРИЕМЪТ СЕ ИЗВЪРШВА ПО ГРАФИК, СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ НА
ТЕЛЕФОН 0601/6 13 11, 0601/6 13 41

За контакти