Дата / Час


петък 18 октомври 2019 - 23:37:32
изглед за печат
Днес - 18.10.2019 г., министърът на енергетиката г-жа Теменужка Петкова посети предприятията от групата на "Тракия глас България в индустриалната зона на Търговище. Визитата бе във връзка с разширяването и увеличаването на капацитета на енергийната инфраструктура в района на град Търговище. При посещението г-жа Петкова бе придружавана от областния управител г-н Митко Стайков, както и от д-р Дарин Димитров.
Министър Петкова се запозна с дейностите по разширяване на подстанция „Търговище запад“ на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, която захранва директно производствените предприятия на „Тракия глас България“ ЕАД. Проектът е на стойност 3 млн. лв. и предвижда да бъде монтиран нов трансформатор за гарантиране надеждното електроснабдяване на предприятията, разположени в Индустриалната зона на града.
Тя проследи и напредъка по изграждане на нов газопровод, който ще осигури увеличаване капацитета за пренос на природен газ към предприятията на „Тракия глас България“ ЕАД. Обектът на „Булгартрансгаз“ ЕАД ще осигури допълнителни количества природен газ, предвид повишената консумация на природен газ в района.

[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище