Дата / Час

Заповеди с общ интерес - 2021 г.
Заповед №346/10.09.2021 г. на Областния управител на област Търговище – Относно: отказ да се приеме предложението за безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на ПИ – публична общинска собственост с площ 15 292 кв.м., с идентификатор 15895.44.503 по КККР на село Голямо Ново, община Търговище
Отвори


З А П О В Е Д № 106 гр.Търговище, 23.03.2021 г.
Отвори


Заповед №59/12.02.2021 г. - Относно: приемане на предложението за безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на язовир Еревиш, община Антоново
ОтвориПоследни новини

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище