Дата / Час

Гергана Цонева - Областен управител на област Търговище


Гергана Цонева - Областен управител на област Търговище

За контакти: 7700 Търговище; ул. "Ст. Караджа" № 2

Тел.: (+359)601/6 13 11.
е-mail: oblast@tg.government.bg

Приемно време: Всеки първи понеделник на месеца от 14:00 до 16:00 часа.

Записване за приемен ден: Тел. (+359)601/6 66 54

Гергана Цонева е родена на 3 юли 1974 г. в гр.Търговище. Възпитаник е на Второ СУ „Проф.Никола Маринов“ – гр.Търговище. Завършва висшето си образование в Софийския университет „Св.Климент Охридски“ – специалност „Право“.
В професионалния си път Гергана Цонева има опит като юристконсулт в Районна здравноосигурителна каса – Търговище, в Областна служба „Изпълнение на наказанията“ - Търговище и в Община Търговище, като дознател в ОД „Полиция“-Търговище, общински съветник и заместник председател на Общински съвет Търговище, председател на Районната избирателна комисия, член на общинското ръководство на ПП ГЕРБ – Търговище.
През последните дванадесет години Гергана Цонева работи в своя адвокатска практика. Юрист по образование, адвокат по професия Гергана Цонева има зад гърба си 23 години юридически стаж.

Ресори:

Държавна собственост; Финансово-счетоводната дейност в областна администрация - Търговище; Човешки ресурси; Планиране и подготовка на областта за отбрана и организирането на отбранително-мобилизационната подготовка; Правно обслужване.

Отговаря за дейността на следните съвети:

- Областен съвет за сигурност;
- Областен съвет за намаляване на риска от бедствия (ОСНРБ);
- Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията - област Търговище.

Последни новини

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище