Дата / Час

Съобщения

Заповед №436/23.11.2020 г. на За Областния управител на област Търговище за разрешаване на община Омуртаг да възложи изработване на ПУП – ПП за Обект: „Реконструкция на част от водопровода от ВС „Кипилово“ в участъка от границата между област Търговище и област Сливен /шахта отток 44/ до НВ „Омуртаг“

Отвори

Заповеди №РД05-226/04.12.2019г., №РД05-227/05.12.2019г. и №РД05-228/05.12.2019г. на директора на РДГ – Шумен и приложения

Отвори

Отвори

Материали от заседанието на Регионалния съвет за развитие и на Регионалния координационен комитет в Североизточен район, проведено на 12.12.2019г.

Изтегли

Заповеди №РД05-202/04.12.2019г. и №РД05-204/05.12.2019г. на директора на РДГ – Шумен и приложения

Отвори

Отвори

Отвори

Заповед №РД05-185/07.11.2019г. на директора на РДГ – Шумен и приложения

Отвори

Отвори

Отвори

Заповед №РД05-184/07.11.2019г. на директора на РДГ – Шумен

Отвори

Заповед №РД05-155/04.10.2019г. на директора на РДГ – Шумен

Отвори

Материали от заседанието на Регионалния съвет за развитие и на Регионалния координационен комитет в Североизточен район, проведено на 27.09.2019г.

Изтегли

Материали от заседанието на Регионалния съвет за развитие и на Регионалния координационен комитет в Североизточен район, проведено на 28.06.2018г.

Изтегли

Материали от заседанието на Регионалния съвет за развитие и на Регионалния координационен комитет в Североизточен район, проведено на 01.12.2017г.

Изтегли

Материали от заседанието на Регионалния съвет за развитие и на Регионалния координационен комитет в Североизточен район, проведено на 27.10.2017г.

Изтегли

Списък на новоустроените семенни насаждения и култури на възраст от 1-21 години

Изтегли

ПУП-ОПТИЧНА КАБЕЛНА ЛИНИЯ ТЪРГОВИЩЕ-ОМУРТАГ

Изтегли

ПУП-ОПТИЧНА КАБЕЛНА ЛИНИЯ ТЪРГОВИЩЕ-ОМУРТАГ - Заповеди и протокол

ИзтеглиПоследни новини

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище