Дата / Час

Съобщения
Заповед № КД-14-16 от 17.04.2024 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Божурка, с. Братово, с. Вардун, с. Горна Кабда, с. Копрец, с. Кошничари, с. Макариополско, с. Маково, с. Миладиновци, община Търговище, област Търговище.
Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 30.05.2024 г., вкл.)
75-ти Национален туристически поход по пътя на Ботевата чета „Козлодуй – Околчица“ 2023 г.


Областна администрация – Търговище информира всички заинтересовани лица и потенциални участници, че в периода 27 май – 2 юни 2023 г. по 120-километровия „Ботев път“ от Козлодуйския бряг до връх Околчица във Врачанския балкан ще се проведе 75-ти Национален туристически поход по пътя на Ботевата чета „Козлодуй – Околчица“ 2023 г.

В похода могат да участват: групи ученици, туристически дружества от страната, клубове и секции по туризъм с неограничен брой туристи. По маршрута могат да се включват и индивидуални участници и самостоятелни групи, които не принадлежат към определена организация.

Всички желаещи да участват в похода трябва да изпратят попълнена заявка (Приложение № 1 за ученическа група в срок до 28.04.2023 г. или Приложение № 2 за туристическа група/индивидуални пълнолетни лица в срок до 15.05.2023 г.) на електронна поща: obl-vr@vratsa.government.bg или на адрес: гр. Враца 3000, бул. „Демокрация“ № 1, Областна администрация – Враца.

Подробна информация относно регламента за провеждане на 75-ти Национален туристически поход по пътя на Ботевата чета „Козлодуй – Околчица“ 2023 г. може да бъде намерена на интернет страницата на Областна администрация – Враца на адрес: https://vratsa.bg/bg/pages/nacionalen-turisticheski-pohod-po-patya-na-botevata-cheta.html


Списък на имотите, придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите, установени при инвентаризацията на горските територии в района на ТП „Държавно ловно стопанство Черни Лом”, област Търговище. (публикуван на 19.10.2022 година).

Отвори

Списък на имотите, придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите, установени при инвентаризацията на горските територии в района на ТП „Държавно ловно стопанство Черни Лом”, област Търговище.

Отвори

Съобщение: На вниманието на собствениците на недвижими имоти на територията на: с, Божурка, с. Братово, с. Вардун, с. Горна Кабда, с. Копрец, с. Кошничари, с. Кръшно, с. Макариополско, с. Маково, с. Миладиновци, с. Мировец, с. Надарево, с. Осен, с. Пайдушко, с. Подгорица, с. Пресиян, с. Пресяк, с. Пролаз, с. Ралица, с. Росина, с. Съединение, с. Твърдинци, с. Търновца, с. Цветница и с. Черковна, община Търговище, област Търговище

Отвори

Качена: 12.05.2021 г.Заповед №ДС-03-01-83/23.04.2021 г. на Вр.И.Д. Областен управител на област Търговище за спиране действието на процедурата за по искане вх. №ДС-03-04-1-9/03.12.2020 г. от Райчо Танев Илиев - Управител на „РОК 7“ ЕООД, с ЕИК:205308370 по реда на чл. 22а, ал. 1, т. 1 от Закона за насърчаване на инвестициите и чл. 28 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите

Отвори

Заповед №436/23.11.2020 г. на За Областния управител на област Търговище за разрешаване на община Омуртаг да възложи изработване на ПУП – ПП за Обект: „Реконструкция на част от водопровода от ВС „Кипилово“ в участъка от границата между област Търговище и област Сливен /шахта отток 44/ до НВ „Омуртаг“

Отвори

Заповеди №РД05-226/04.12.2019г., №РД05-227/05.12.2019г. и №РД05-228/05.12.2019г. на директора на РДГ – Шумен и приложения

Отвори

Отвори

Материали от заседанието на Регионалния съвет за развитие и на Регионалния координационен комитет в Североизточен район, проведено на 12.12.2019г.

Изтегли

Заповеди №РД05-202/04.12.2019г. и №РД05-204/05.12.2019г. на директора на РДГ – Шумен и приложения

Отвори

Отвори

Отвори

Заповед №РД05-185/07.11.2019г. на директора на РДГ – Шумен и приложения

Отвори

Отвори

Отвори

Заповед №РД05-184/07.11.2019г. на директора на РДГ – Шумен

Отвори

Заповед №РД05-155/04.10.2019г. на директора на РДГ – Шумен

Отвори

Материали от заседанието на Регионалния съвет за развитие и на Регионалния координационен комитет в Североизточен район, проведено на 27.09.2019г.

Изтегли

Материали от заседанието на Регионалния съвет за развитие и на Регионалния координационен комитет в Североизточен район, проведено на 28.06.2018г.

Изтегли

Материали от заседанието на Регионалния съвет за развитие и на Регионалния координационен комитет в Североизточен район, проведено на 01.12.2017г.

Изтегли

Материали от заседанието на Регионалния съвет за развитие и на Регионалния координационен комитет в Североизточен район, проведено на 27.10.2017г.

Изтегли

Списък на новоустроените семенни насаждения и култури на възраст от 1-21 години

Изтегли

ПУП-ОПТИЧНА КАБЕЛНА ЛИНИЯ ТЪРГОВИЩЕ-ОМУРТАГ

Изтегли

ПУП-ОПТИЧНА КАБЕЛНА ЛИНИЯ ТЪРГОВИЩЕ-ОМУРТАГ - Заповеди и протокол

ИзтеглиПоследни новини

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище