Дата / Час

Конкурси за държавни служители

Публикувано на 09.04.2024 г.. -
Заповед за Прекратяване конкурсната процедура за заемане на длъжността СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ в дирекция АПОФУС.


Публикувано на 26.03.2024 г.. -
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА длъжността “старши счетоводител” в дирекция “Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” при Областна администрация - Търговище.


Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКДС за обява на конкурси
Декларация по чл.17,ал.3,т. 1 НПКДС

Заявление за участие в конкурс
Приложение-3 към чл.17, ал.2.


Публикувано на 12.10.2022 г. -
Препис - извлечение от протокол за класиране на кандидатите от конкурса за длъжността “главен експерт” в дирекция Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост при Областна администрация - Търговище.


Публикувано на 27.09.2022 г. -
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ” НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ТЪРГОВИЩЕПубликувано на 27.09.2022 г. -
ПРОТОКОЛ №2 - (система за определяне на резултатите).Публикувано на 27.09.2022 г. -
Заповед за Прекратяване конкурсната процедура за заемане на длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ в дирекция АКРРДС.


Публикувано на 09.09.2022 г. -
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА длъжността “старши експерт” в дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” при Областна администрация - Търговище.


Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКДС за обява на конкурси
Декларация по чл.17,ал.3,т. 1 НПКДС

Заявление за участие в конкурс
Приложение-3 към чл.17, ал.2.


Публикувано на 08.09.2022 г. -
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА длъжността “главен експерт” в дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” при Областна администрация - Търговище.


Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКДС за обява на конкурси
Декларация по чл.17,ал.3,т. 1 НПКДС

Заявление за участие в конкурс
Приложение-3 към чл.17, ал.2.Публикувано на 20.07.2022 г. -

Препис - извлечение от протокол за класиране на кандидатите от конкурса за длъжността "главен счетоводител" в дирекция Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността при Областна администрация - Търговище.


Препис - извлечение от протокол за класиране на кандидатите от конкурса за длъжността “старши експерт” в дирекция Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост при Областна администрация - Търговище.Публикувано на 05.07.2022 г. -

Списък с допуснатите кандидати до конкурса за длъжността главен счетоводител в дирекция “Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” при Областна администрация - Търговище.


Система за определяне на резултатите на конкуркса за длъжността главен счетоводител в дирекция “Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” при Областна администрация - Търговище.Публикувано на 04.07.2022 г. -

Списък с допуснатите кандидати до конкурса за длъжността “старши експерт” в дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” при Областна администрация - Търговище.


Списък с недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността “старши експерт” в дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” при Областна администрация - Търговище.

Система за определяне на резултатите на конкуркса за длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ в дирекция АКРРДСПубликувано на 15.06.2022 г. -
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА длъжността “главен счетоводител” в дирекция “Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” при Областна администрация - Търговище.


Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКДС за обява на конкурси
Декларация по чл.17,ал.3,т. 1 НПКДС

Заявление за участие в конкурс
Приложение-3 към чл.17, ал.2.


Публикувано на 14.06.2022 г.
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА длъжността “старши експерт” в дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” при Областна администрация - Търговище.


Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКДС за обява на конкурси
Декларация по чл.17,ал.3,т. 1 НПКДС

Заявление за участие в конкурс
Приложение-3 към чл.17, ал.2.


Протокол от 13.06.2022 г.


Протокол от 09.06.2022 г.Публикувано на 01.06.2022 г. -

Заповед за прекратяване на конкурсната процедура за длъжността ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ


Публикувано на 27.05.2022 г. -

Система за определяне на резултатите на конкуркса за длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в дирекция АКРРДС


Система за определяне на резултатите на конкуркса за длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ в дирекция АКРРДС, обявен на 04.05.2022 г.


Система за определяне на резултатите на конкуркса за длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ в дирекция АКРРДС, обявен на 09.05.2022 г.


Списък с допуснатите кандидати до конкурса за длъжността “старши експерт” в дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” при Областна администрация - Търговище.Публикувано на 25.05.2022 г. -
Списък с допуснатите кандидати до конкурса за длъжността “старши експерт” в дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” при Областна администрация - Търговище. ОБЯВЕН НА 04.05.2022г.Публикувано на 23.05.2022 г. -
Списък с допуснатите кандидати до конкурса за длъжността “младши експерт” в дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” при Областна администрация - Търговище.


Списък с недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността “младши експерт” в дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” при Областна администрация - Търговище.
Публикувано на 16.05.2022 г. -
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА длъжността “главен счетоводител” в дирекция “Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” при Областна администрация - Търговище.


Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКДС за обява на конкурси
Декларация по чл.17,ал.3,т. 1 НПКДС

Заявление за участие в конкурс
Приложение-3 към чл.17, ал.2.


Публикувано на 09.05.2022 г. -
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА длъжността “старши експерт” в дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” при Областна администрация - Търговище.


Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКДС за обява на конкурси
Декларация по чл.17,ал.3,т. 1 НПКДС

Заявление за участие в конкурс
Приложение-3 към чл.17, ал.2.


Публикувано на 04.05.2022 г. -
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА длъжността “старши експерт” в дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” при Областна администрация - Търговище.


Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКДС за обява на конкурси
Декларация по чл.17,ал.3,т. 1 НПКДС

Заявление за участие в конкурс
Приложение-3 към чл.17, ал.2.


Публикувано на 03.05.2022 г. -
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА длъжността “Младши експерт” в дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” при Областна администрация - Търговище.


Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКДС за обява на конкурси
Декларация по чл.17,ал.3,т. 1 НПКДС

Заявление за участие в конкурс
Приложение-3 към чл.17, ал.2.


Публикувано на 26.04.2022 г.
Протокол от 18.04.2022 г.


Публикувано на 05.04.2022 г. -
Списък с допуснатите кандидати до конкурса за длъжността “главен експерт” в дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” при Областна администрация - Търговище.


Списък с недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността “главен експерт” в дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” при Областна администрация - Търговище.Протокол от 05.04.2022г. за утвърждаване на система за определяне на резултати от конкурсаПубликувано на 16.03.2022 г. -
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА длъжността “главен експерт” в дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” при Областна администрация - Търговище.


Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКДС за обява на конкурси
Декларация по чл.17,ал.3,т. 1 НПКДС

Заявление за участие в конкурс
Приложение-3 към чл.17, ал.2.


Публикувано на 06.12.2021 г. -
ПРОТОКОЛ от 30.11.2021г.
Днес, 30.11.2021г. в зала „Пресцентър“ на Областна администрация – Търговище се проведе конкурс чрез решаване на тест за длъжността младши експерт в дирекция АПОФУС при Областна администрация – Търговище.Публикувано на 30.11.2021 г. -
ПРОТОКОЛ от 29.11.2021 г.
Днес, 29.11.2021 г. в зала „Пресцентър“ на Областна администрация – Търговище се проведе конкурс чрез решаване на тест за длъжността старши експерт в дирекция АПОФУС при Областна администрация – ТърговищеПубликувано на 18.11.2021 г. -
ПРОТОКОЛ гр.Търговище, 18.11.2021г.
На основание чл.34, ал.3 и ал.4 във връзка с чл.36 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия, назначена със Заповед №437/15.11.2021г. на областния управител на област Търговище


Публикувано на 18.11.2021 г. -
С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ТЪРГОВИЩЕПубликувано на 17.11.2021 г. -
ПРОТОКОЛ гр.Търговище, 17.11.2021г.
На основание чл.34, ал.3 и ал.4 във връзка с чл.36 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия, назначена със Заповед №436/15.11.2021г. на областния управител на област Търговище
Публикувано на 17.11.2021 г. -
С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ТЪРГОВИЩЕ


Публикувано на 17.11.2021 г. -
С П И С Ъ К НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ТЪРГОВИЩЕПубликувано на 01.11.2021 г. -
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА длъжността “младши експерт” в дирекция “Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” при Областна администрация - Търговище.


Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл за обява на конкурси
Декларация по чл.17,ал.3,т. 1 НПКПМДСл

Заявление за участие в конкурс
Приложение-3 към чл.17, ал.2.Публикувано на 29.10.2021 г. -
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА длъжността “старши експерт” в дирекция “Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” при Областна администрация - Област Търговище

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКДС за обява на конкурси
Декларация по чл.17,ал.3,т. 1 НПКДС

Заявление за участие в конкурс
Приложение-3 към чл.17, ал.2.


Публикувано на 18.03.2021 г. -
ПРОТОКОЛ от 18.03.2021г.Публикувано на 08.03.2021 г. -
ПРОТОКОЛ гр.Търговище,08.03.2021г.
На основание чл.34, ал.3 и ал.4 във връзка с чл.36 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия, назначена със Заповед №85/04.03.2021г. на Заместник областния управител на област Търговище и За Областен управител, съгласно Заповед №82/04.03.2021г.,
Публикувано на 08.03.2021 г. -
С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ” НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ТЪРГОВИЩЕПубликувано на 19.02.2021 г. -
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА длъжността “главен експерт” в дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” при Областна администрация - Търговище.


Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКДС за обява на конкурси
Декларация по чл.17,ал.3,т. 1 НПКДС

Заявление за участие в конкурс
Приложение-3 към чл.17, ал.2.Публикувано на 08.02.2021 г. -
ПРОТОКОЛ гр.Търговище,29.01.2021


Публикувано на 19.01.2021 г. -
ПРОТОКОЛ гр.Търговище,18.01.2021г.
На основание чл.34, ал.3 и ал.4 във връзка с чл.36 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия, назначена със Заповед №15/12.01.2021г. на Областния управител на Област Търговище


Публикувано на 19.01.2021 г. -
С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ” НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ТЪРГОВИЩЕ


Публикувано на 19.01.2021 г. -
С П И С Ъ К НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ” НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ТЪРГОВИЩЕ


Публикувано на 04.01.2021 г. -
ПРОТОКОЛ от 22.12.2020г. - конкурс чрез решаване на тест за длъжността старши експерт в дирекция АКРРДС при Областна администрация – Търговище.

Публикувано на 29.12.2020 г. -
ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА длъжността “младши експерт” в дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” при Областна администрация - Област Търговище.Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКДС за обява на конкурси
Декларация по чл.17,ал.3,т. 1 НПКДС

Заявление за участие в конкурс
Приложение-3 към чл.17, ал.2.Публикувано на 27.11.2020 г. -
Заповед №445/27.11.2020 г. на Областния управител на област Търговище
Относно Нова дата за провеждане на конкурса за заемане на длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ в дирекция АКРРДС чрез решаване на тестПубликувано на 18.11.2020 г. -
С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ” НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ТЪРГОВИЩЕПубликувано на 18.11.2020 г. -
С П И С Ъ К НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ” НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ТЪРГОВИЩЕПубликувано на 18.11.2020 г. -
ПРОТОКОЛ гр.Търговище, 12.11.2020г. На основание чл.34, ал.3 и ал.4 във връзка с чл.36 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия, назначена със Заповед №415/09.11.2020г. на Панайот Димитров – Заместник областен управител и За областен управител на Област Търговище, съгласно Заповед №399/28.10.2020г.
Публикувано на 28.10.2020 г. -
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА длъжността старши експерт в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” при Областна администрация – Търговище.


Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКДС за обява на конкурси
Декларация по чл.17,ал.3,т. 1 НПКДС

Заявление за участие в конкурс
Приложение-3 към чл.17, ал.2.


Публикувано на 09.07.2020 г. -
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА длъжността “младши експерт” в дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” при Областна администрация - Област Търговище.


Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКДС за обява на конкурси
Декларация по чл.17,ал.3,т. 1 НПКДС

Заявление за участие в конкурс
Приложение-3 към чл.17, ал.2.


Публикувано на 01.10.2020 г. -
ПРОТОКОЛ гр.Търговище, 01.10.2020.
Днес, 01.10.2020г. в Пресцентъра на Областна администрация – Търговище се проведе конкурс чрез решаване на тест за длъжността младши експерт в дирекция АПОФУС при Областна администрация – Търговище.Публикувано на 28.09.2020 г. -
ПРОТОКОЛ гр.Търговище, 17.09.2020г.
На основание чл.34, ал.3 и ал.4 във връзка с чл.36 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия, назначена със Заповед №341/17.09.2020г. на Панайот Димитров, за Областен управител на Област Търговище, съгласно Заповед №339/14.09.2020г.Публикувано на 18.09.2020 г. -
С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ТЪРГОВИЩЕПубликувано на 18.09.2020 г. -
С П И С Ъ К НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ТЪРГОВИЩЕПубликувано на 14.08.2020 г. -
ПРОТОКОЛ от 13.08.2020г. Днес, 13.08.2020г. в Пресцентъра на Областна администрация – Търговище се проведе конкурс чрез решаване на тест за длъжността младши експерт в дирекция АКРРДС при Областна администрация – Търговище.Публикувано на 14.08.2020 г. -
ПРОТОКОЛ от 12.08.2020г. Днес, 12.08.2020г. в Пресцентъра на Областна администрация – Търговище се проведе конкурс чрез решаване на тест за длъжността младши експерт в дирекция АПОФУС при Областна администрация – Търговище.Публикувано на 11.08.2020 г. -
ПРОТОКОЛ гр.Търговище,10.08.2020г. На основание чл.34, ал.3 и ал.4 във връзка с чл.36 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия, назначена със Заповед №251/13.07.2020г. на Областния управител на Област ТърговищеПубликувано на 10.08.2020 г. -
ПРОТОКОЛ гр.Търговище, 10.08.2020г. На основание чл.34, ал.3 и ал.4 във връзка с чл.36, ал.3 Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия, назначена със Заповед №250/13.07.2020г. на Областния управител на Област ТърговищеПубликувано на 31.07.2020 г. -
С П И С Ъ К НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ТЪРГОВИЩЕПубликувано на 30.07.2020 г. -
С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ” НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ТЪРГОВИЩЕПубликувано на 30.07.2020 г. -
С П И С Ъ К НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ” НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ТЪРГОВИЩЕПубликувано на 29.07.2020 г. -
С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ТЪРГОВИЩЕ
Публикувано на 10.07.2020 г. -
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА длъжността “старши експерт” в дирекция “Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” при Областна администрация - Област Търговище.Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКДС за обява на конкурси
Декларация по чл.17,ал.3,т. 1 НПКДС

Заявление за участие в конкурс
Приложение-3 към чл.17, ал.2.


Публикувано на 09.07.2020 г. -
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА длъжността “младши експерт” в дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” при Областна администрация - Област Търговище.


Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКДС за обява на конкурси
Декларация по чл.17,ал.3,т. 1 НПКДС

Заявление за участие в конкурс
Приложение-3 към чл.17, ал.2.


Публикувано на 08.07.2020 г. -
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА длъжността “младши експерт” в дирекция “Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” при Областна администрация - област Търговище.
Със Заповед №230/03.07.2020г. на Областния управител на Област Търговище, на основание чл.9а, ал.1, т.2 от Закона за държавния служител, длъжността е определена за заемане от лице с трайни увреждания.


Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКДС за обява на конкурси
Декларация по чл.17,ал.3,т. 1 НПКДС

Заявление за участие в конкурс
Приложение-3 към чл.17, ал.2.


Публикувано на 26.06.2020 г. -
С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ” НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ


Публикувано на 26.06.2020 г. -
С П И С Ъ К НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ” НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ


Публикувано на 15.06.2020 г. -
С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ” НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ТЪРГОВИЩЕ


Публикувано на 26.05.2020 г. -
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА длъжността “директор” на дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” при Областна администрация - област Търговище.


Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКДС за обява на конкурси
Декларация по чл.17,ал.3,т. 1 НПКДС

Заявление за участие в конкурс
Заявление за участие в конкурс
Приложение-3 към чл.17, ал.2.


Публикувано на 24.09.2019 г. -
ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРСА ЗА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ АПОФУС НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ТЪРГОВИЩЕ

Публикувано на 04.09.2019 г. -
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ АПОФУС НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ТЪРГОВИЩЕ

Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник.

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС за обява на конкурси
Декларация по чл.17,ал.2,т. 1 НПКДС.docx

Заявление за участие в конкурс
Приложение 2 към чл. 17 ал. 1 от НПКДС
Приложение-2 към чл.17, ал.1.docx


Публикувано на 25.09.2019 г. -
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА" НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ


Публикувано на 17.09.2019 г. -
СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА" НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ


Публикувано на 17.09.2019 г. -
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА" НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ


Публикувано на 28.08.2019 г. -
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ АПОФУС НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ТЪРГОВИЩЕ

Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник.

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС за обява на конкурси
Декларация по чл.17,ал.2,т. 1 НПКДС.docx

Заявление за участие в конкурс
Приложение 2 към чл. 17 ал. 1 от НПКДС
Приложение-2 към чл.17, ал.1.docx


Публикувано на 24.09.2019 г. -
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ" НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ


Публикувано на 16.09.2019 г. -
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ" НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ


Публикувано на 16.09.2019 г. -

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ" НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ


Публикувано на 27.08.2019 г. -

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ АКРРДС НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ТЪРГОВИЩЕ

Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник.

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС за обява на конкурси
Декларация по чл.17,ал.2,т. 1 НПКДС.docx

Заявление за участие в конкурс
Приложение 2 към чл. 17 ал. 1 от НПКДС
Приложение-2 към чл.17, ал.1.docx


Публикувано на 07.08.2019 г. -
СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА" НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ


Публикувано на 30.07.2019 г. -
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА" НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ


Публикувано на 30.07.2019 г. -
СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА" НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕПубликувано на 06.08.2019 г. -
СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА" НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ


Публикувано на 29.07.2019 г. -
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА" НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ


Публикувано на 29.07.2019 г. -
СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА" НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕПубликувано на 11.07.2019 г. -
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ АПОФУС НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ТЪРГОВИЩЕ

Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник.

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС за обява на конкурси
Декларация по чл.17,ал.2,т. 1 НПКДС.docx

Заявление за участие в конкурс
Приложение 2 към чл. 17 ал. 1 от НПКДС
Приложение-2 към чл.17, ал.1.docx


Публикувано на 10.07.2019 г. -
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ АПОФУС НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ТЪРГОВИЩЕ

Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник.

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС за обява на конкурси
Декларация по чл.17,ал.2,т. 1 НПКДС.docx

Заявление за участие в конкурс
Приложение 2 към чл. 17 ал. 1 от НПКДС
Приложение-2 към чл.17, ал.1.docx


Публикувано на 09.01.2018 г. -
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ "РЕГИНАЛНО РАЗВИТИЕ" В ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ" НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ


Публикувано на 09.01.2018 г. -
СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ "РЕГИНАЛНО РАЗВИТИЕ" В ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ" НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ


Публикувано на 09.01.2018 г. -
СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ "ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ" В ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ" НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕПубликувано на 28.12.2017 г. -
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ "ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ" В ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ" НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ


Публикувано на 28.12.2017 г. -
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ "РЕГИНАЛНО РАЗВИТИЕ" В ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ" НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕПубликувано на 11.12.2017 г. -
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"

Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник.

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС за обява на конкурси
Декларация по чл.17,ал.2,т. 1 НПКДС.docx

Заявление за участие в конкурс
Приложение 2 към чл. 17 ал. 1 от НПКДС
Приложение-2 към чл.17, ал.1.docx


Публикувано на 11.12.2017 г. -
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ "ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ"

Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник.

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС за обява на конкурси
Декларация по чл.17,ал.2,т. 1 НПКДС.docx

Заявление за участие в конкурс
Приложение 2 към чл. 17 ал. 1 от НПКДС
Приложение-2 към чл.17, ал.1.docx


Публикувано на 17.07.2017 г. -
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА" НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ


Публикувано на 17.07.2017 г. -
СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА" НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ


Публикувано на 07.07.2017 г. -
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ В ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА" НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ


Публикувано на 20.06.2017 г. -
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник.

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС за обява на конкурси
Декларация по чл.17,ал.2,т. 1 НПКДС.docx

Заявление за участие в конкурс
Приложение 2 към чл. 17 ал. 1 от НПКДС
Приложение-2 към чл.17, ал.1.docx


Публикувано на 27.06.2016 г. -
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИЯТ ДО УЧАСТИЕ В ИНТЕРВЮ КАНДИДАТ ЗА ЗАЕМАНЕ ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ„ ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА И СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА” В ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА" НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ


Публикувано на 16.06.2016 г. -
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ„ ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА И СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА” В ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА" НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ


Публикувано на 30.05.2016 г. -
КОНКУРС ЗА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА И СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА”Последни новини

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище